Raport ONZ krytykuje rodzinę. Upodmiotowienie kobiet widzi np. w seksie nastolatków

Autorki przyznają pierwszeństwo ideologii gender i LGBT przed prawami człowieka (fot. Shutterstock/Elnur)

Zjawiska takie jak rozwody, tzw. małżeństwa jednopłciowe, dzieci spoza związków małżeńskich czy seks wśród nastolatków mają odzwierciedlać rosnące upodmiotowienie kobiet. Miejscem prawdziwie niebezpiecznym dla kobiet i dziewcząt okazuje się rodzina. Do takich wniosków doszły autorki raportu UN Women.

Sędzia uznał, że promocja LGBT jest zgodna z wiarą katolicką. Dlatego skazał drukarza

„Drukarz z Łodzi został skazany, bo zdaniem Sądu Najwyższego cele fundacji założonej m.in. przez Annę Grodzką, której prezes określał się jako...

zobacz więcej

O tym dokumencie, który – zdaniem obrońców życia i rodziny – stanowi „kolejną zmarnowaną okazję do pomocy kobietom i dziewczętom na świecie”, pisze w swym biuletynie Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM) z USA.

Raport Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), w skrócie zwana UN Women, przedstawia rodzinę jako miejsce, w którym kobiety i dziewczęta nie otrzymują tego, co jest im potrzebne, i tracą autonomię.

Jak relacjonuje Katolicka Agencja Informacyjna, rodzinę wielokrotnie określa się w raporcie mianem „ambiwalentnej przestrzeni”, zaś pozytywnie ocenia się poligamię i związki jednopłciowe, które przyczyniają się do niszczenia patriarchalnej struktury rodziny.

Zdaniem C-FAM, pełen błędów ortograficznych i gramatycznych oraz pospiesznie zredagowany raport UN Women jest świadectwem niezrozumienia istoty międzynarodowego ustawodawstwa dotyczącego praw człowieka.

Autorki traktują tekst jako okazję do wyrażenia swych własnych poglądów lub powołują się na niewiążące prawa, jak choćby tak zwane zasady Yogyakarty. Zgodnie z nimi, w przypadku konfliktu roszczeń wysuwanych przez ideologie gender czy LGBT z „pozostałymi” prawami człowieka pierwszeństwo mają te pierwsze.

Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Upodmiotowienia Kobiet powstała w lipcu 2010 r. Jej zadaniem miało być przyspieszenie tempa prac dotyczących praw kobiet i dziewcząt na całym świecie.

źródło:
Zobacz więcej