Sądy zarządziły kontrolę operacyjną i utrwalanie rozmów wobec prawie 6 tys. osób

Liczba wniosków o kontrolę operacyjną zmniejsza się w 2018 roku w stosunku do 2017 roku (fot. Shutterstock/guteksk7)

Sądy zarządziły w 2018 r. kontrolę operacyjną i utrwalanie rozmów wobec prawie 6 tys. osób – tak wynika z rocznej informacji Prokuratora Generalnego przedstawionej na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja przyjęła informację.

Obserwatorzy społeczni nagrywali głosowanie. Interweniowała policja

Obserwatorzy społeczni w jednej z gmin w woj. zachodniopomorskim nagrywali przebieg głosowania. Z kolei mężowie zaufania nie chcieli opuścić...

zobacz więcej

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak uściśliła, że nagrywanie dotyczyło 5915 osób. Z największa liczbą wniosków o kontrolę wystąpiła policja. Dotyczyły one 4815 osób. Sąd zarządził ją wobec 4672 osób, a odmówił wobec 14 osób. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę wobec 129 osób.

Straż Graniczna wystąpiła z wnioskami dotyczącymi 348 osób. Sąd zarządził ją wobec 345 osób, a prokurator nie wyraził zgody na kontrolę 3 osób.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 198 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 187 osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną 11 osób.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosiło o kontrolę wobec 385 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 374 osób, a odmówił wobec ośmiu osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec trzech osób.

Żandarmeria Wojskowa wnioskowała o kontrolę wobec 151 osób. Sąd zarządził ją wobec 150 osób, a prokurator nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec jednej osoby.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wniosła o kontrolę wobec 61 osób. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 60 osób, natomiast Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec jednej osoby.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej nie kierował w 2018 r. wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej. Podobnie jak Służba Ochrony Państwa.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego nie kierował w 2018 r. wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej.

Krajowa Administracja Skarbowa wnioskowała o zarządzenie kontroli wobec 16 osób, a Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją we wszystkich przypadkach.

Prok. Beata Marczak podkreśliła podczas posiedzenia senackiej komisji, że liczba wniosków o kontrolę operacyjną i ich utrwalanie zmniejsza się w 2018 r. w stosunku do 2017 r. Sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6402 osób, a odmówiły wobec 146 osób.

źródło:

Zobacz więcej