Ochrona międzynarodowa w Polsce. Blisko 2 tys. wniosków w I połowie roku

Nieco ponad połowa wniosków została złożona na wschodniej granicy kraju, z czego najwięcej w placówce Straży Granicznej w Terespolu (fot. arch.PAP/Jakub Kamiński, zdjęcie ilustracyjne)

Nieco ponad 1,8 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w pierwszej połowie tego roku. Warunki przyznania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało w sumie 140 osób. Decyzje negatywne otrzymało prawie 940 obcokrajowców, a 960 postępowań umorzono.

Cudzoziemcy w Polsce: są najnowsze dane

Liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła do 400 tys. osób – poinformował Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw...

zobacz więcej

Około 64 proc. z 1,8 tys. wniosków o ochronę międzynarodową zostało złożonych po raz pierwszy. W pierwszej piątce krajów pochodzenia wnioskodawców znalazły się: Rosja – 1160 osób, Ukraina – 220, Tadżykistan - 52, Afganistan – 44 oraz Turcja – 41 osób.

Nieco ponad połowa wniosków została złożona na wschodniej granicy kraju, z czego najwięcej w placówce Straży Granicznej w Terespolu. Osoby niepełnoletnie stanowiły 43 proc. wnioskodawców.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy.

W I połowie roku warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 140 cudzoziemców. Wśród nich głównie obywatele Rosji (49 osób), Ukrainy (15) i Tadżykistanu (15). Decyzje negatywne otrzymało prawie 940 osób – najwięcej obywatele Rosji (534 osób), a 960 postępowań umorzono – również głównie wobec obywateli Rosji (727 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej.

Podczas trwania procedury dotyczącej przyznania statusu uchodźcy cudzoziemcy są objęci pomocą socjalną (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz działaniami edukacyjnymi (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami. Pomocy finansowej udziela im UdSC. Według stanu na 30 czerwca, z pomocy socjalnej urzędu korzystało 2960 osób.

Wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w I połowie było mniej o ok. 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

źródło:
Zobacz więcej