Pieniądze z 500 Plus przeznaczamy przede wszystkim na edukację

Co piąty pytany wskazał, że pieniądze z programu przeznaczy na bieżące potrzeby całej rodziny (fot. Scott Barbour/Getty Images)

Ponad 42 proc. rodziców chce przeznaczyć pieniądze z programu 500 plus na zajęcia pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych – wynika z badania Santander Consumer Banku. Co piąty pytany wskazał, że pieniądze z programu przeznaczy na bieżące potrzeby całej rodziny.

Ponad 3 mln wniosków o 500 Plus i 300 Plus

Ponad 3 mln wniosków o przyznanie świadczeń „Rodzina 500 Plus” i „Dobry Start” złożyli do tej pory rodzice i opiekunowie – informuje Ministerstwo...

zobacz więcej

Jak czytamy w komunikacie, „z badania opinii przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank (SCB) wynika, że ponad 40 proc. z badanych złożyło już wniosek o 500 Plus, a ponad połowa (53 proc.) ma to w planach”. Dodano, że niespełna 3 proc. rodziców nie ma zamiaru korzystać z tego programu.

„Wśród osób, które mają zamiar skorzystać ze wsparcia w ramach programu, największa część (ponad 42 proc.) – chce przeznaczyć pieniądze na zajęcia pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych” – wynika z badania. Niewiele mniej – 40 proc. – chce odłożyć te pieniądze na przyszłość dziecka.

Jak podkreślono, to dwie odpowiedzi, które wskazywane były najczęściej niemal w każdej grupie wiekowej czy społecznej i wśród osób o bardzo różnym statusie majątkowym.

Według autorów badania, warte odnotowania jest, że „co piąty pytany wskazał, że pieniądze z programu będzie przeznaczał na bieżące potrzeby całej rodziny, niekoniecznie tylko dziecka”. Jak zaznaczono, taka odpowiedź szczególnie popularna była w rodzinach wielodzietnych – wskazała na nią co czwarta osoba posiadająca co najmniej trójkę dzieci.

„W dalszej kolejności odpowiadano, że kwoty te zostaną przeznaczone na wakacje i podróże (22 proc.) oraz wycieczki szkolne lub tzw. zielone szkoły (niemal 18 proc.). Niecałe 15 proc. rodziców, otrzymane środki wyda na zajęcia sportowe dziecka, a 13 proc. na ubrania” – czytamy.

Rafalska: Wskaźnik dzietności w Polsce jest najwyższy od 20 lat

Program Rodzina 500 Plus to element rządowej polityki rodzinnej, który osiąga swoje cele i wpływa na wzrost dzietności – powiedziała była szefowa...

zobacz więcej

Badanie pokazuje, że rodzice niechętnie przeznaczają dofinansowanie z programu na rzeczy związane z rozrywką. Zaledwie 4 proc. z nich powiedziało, że ma zamiar kupić komputer lub laptop, a zaledwie 0,5 proc. zabawki.

SCB podaje w oparciu wyniki badania, że najwięcej osób, które już złożyły wniosek, znajdziemy wśród mieszkańców średnich i dużych miast (odpowiednio 55 i 50 proc.). Z kolei największa liczba rodziców (66 proc.), którzy jeszcze nie złożyli wniosku, ale mają taki zamiar, to mieszkańcy wsi.

Jak wskazała, zastępca dyrektora pionu kredytów konsumenckich SCB Agnieszka Kociemska, „badanie pokazuje wyraźnie, że Polacy, bez względu na liczbę dzieci, status majątkowy czy miejsce zamieszkania, chętnie sięgają po wsparcie z rządowego programu, tym bardziej teraz, kiedy jego zakres został znacząco rozszerzony”.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów, w pierwszych dniach lipca. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa (próba n=1000) rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

źródło:

Zobacz więcej