Wyłoniono prezesa JSW. Ostatnio był wiceszefem spółki Tauron Ciepło

Wybrany na stanowisko prezesa Włodzimierz Hereźniak w latach 2006-2007 – przez niespełna osiem miesięcy – kierował już Jastrzębską Spółką Węglową (fot. arch. PAP/Andrzej Grygiel)

Włodzimierz Hereźniak od 1 sierpnia będzie nowym prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – zdecydowała w sobotę rada nadzorcza tej górniczej firmy, rozstrzygając rozpoczęte 4 lipca powtórzone postępowanie konkursowe. O stanowisko prezesa JSW ubiegało się czterech kandydatów.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołany

Daniel Ozon, od ponad dwóch lat kierujący Jastrzębską Spółką Węglową, został decyzją Rady Nadzorczej spółki odwołany ze stanowiska prezesa....

zobacz więcej

Nowy prezes w latach 2006-2007 przez niespełna osiem miesięcy kierował już Jastrzębską Spółką Węglową, a ostatnio był wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło.

Włodzimierz Hereźniak jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest doświadczonym menedżerem w branży górniczej i energetycznej, był m.in. w zarządach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz spółek Polski Koks, Remkoks i Węglozbyt.

W poprzednim konkursie, który na początku lipca rada nadzorcza JSW pozostawiła bez rozstrzygnięcia, o funkcję prezesa zarządu JSW ubiegało się pięciu kandydatów, a po rezygnacji z kandydowania b. prezesa Daniela Ozona – czterech. Także w nowym, ogłoszonym 4 lipca, konkursie, o stanowisko prezesa rywalizowały cztery osoby.

3 lipca rada nadzorcza JSW nie wybrała nowego prezesa spółki, rozstrzygnęła natomiast konkurs w części dotyczącej czterech wiceprezesów. Jednemu z nich – wiceprezesowi ds. handlu Rafałowi Pasiece – powierzono pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru właściwego szefa zarządu.

Koniec sporu zbiorowego w JSW. Pracownicy dostaną od około 4 do 6 tysięcy

Blisko 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 15 lipca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości od 4,3 tys. zł do 6,2 tys....

zobacz więcej

W zarządzie firmy nowej kadencji znaleźli się także dotychczasowy wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko - wcześniej odwołany z tej funkcji przez radę nadzorczą w styczniu br. Nowym wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych został Radosław Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni także wiceprezes ds. pracowniczych Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę w bezpośrednich wyborach. Zarząd JSW został wybrany na trzyletnią kadencję.

Utrata zaufania rady nadzorczej

11 czerwca br. rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa JSW Daniela Ozona, który kierował firmą od marca 2017 r. W oświadczeniu po jego odwołaniu przewodnicząca rady nadzorczej poinformowała, że wśród przyczyn decyzji rady było m.in. nierealizowanie zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie, niewłaściwy nadzór nad spółkami grupy kapitałowej, nadmierne wydatki na wyjazdy służbowe, ograniczanie radzie dostępu do informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów prowadzonych w spółce, a w efekcie utrata zaufania rady nadzorczej.

Po odwołaniu Ozona związkowcy z JSW rozpoczęli akcję protestacyjną (domagali się m.in. dymisji min. energii Krzysztofa Tchórzewskiego) oraz procedurę pozwu zbiorowego. Spór zakończył się na początku lipca porozumieniem.

źródło:

Zobacz więcej