RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Porozumienie państw UE w sprawie budżetu na przyszły rok. Polska zadowolona

Oszczędności nie objęły polityki spójności i rolnictwa (fot. Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images)

Przedstawiciele państw członkowskich porozumieli się w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Stolice zmniejszyły zaproponowane przez Komisję Europejską poziomy zobowiązań i płatności. Polski resort finansów jest zadowolony, że oszczędności nie objęły polityki spójności i rolnictwa.

Beata Szydło nie zostanie szefową komisji zatrudnienia w PE. Głosowanie utajniono

Była premier Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Na...

zobacz więcej

Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu na przyszły rok na początku czerwca. Przewiduje on 168,3 mld euro w środkach na zobowiązania o 1,3 proc. więcej w porównaniu z 2019 r. i 153,7 mld euro w środkach na płatności o 3,5 proc.

Wypracowane na spotkaniu unijnych ambasadorów porozumienie zakłada, że zobowiązania unijne w przyszłym roku miałby być o 1,5 mld euro mniejsze. Państwa członkowskie proponują, by wynosiły one 166,8 mld euro. Płatności mają opiewać na kwotę 153,1 mld euro. W porównaniu do 2019 r. oznacza to wzrost o 0,6 proc. w zobowiązaniach i 3,3 proc. w płatnościach.

Zobowiązania to środki, które mają być zapisane w umowach w danym roku, a płatności to środki faktycznie wydatkowane. Wzrost w poziomie płatności ma odzwierciedlać przyspieszenie we wdrażaniu programów w siódmym i ostatnim planie wydatków w ramach obecnej, wieloletniej perspektywy finansowej UE.

Takie podejście ma pozwolić wyrównać wszelkie zobowiązania tak, by uniknąć nagromadzenia zaległych rachunków, w szczególności w polityce spójności, w której realizacja projektów jest przyspieszona.

Z komunikatu Rady UE wynika, że w dziale „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” będzie więcej o 633,6 mln euro (2,23 proc. więcej w porównaniu do 2019 r.). Łącznie na ten cel „28: ma przeznaczyć 58,47 mld euro w zobowiązaniach.

„Dzięki aktywnej postawie Polski, największego beneficjenta budżetu UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programie rozwoju obszarów wiejskich, do czego dążyły państwa-płatnicy netto budżetu UE” – podkreślił w komunikacie resort finansów.

Zieloni w PE nie poprą von der Leyen na przewodniczącą Komisji

Zieloni w Parlamencie Europejskim nie poprą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji. Poinformowała o tym przewodnicząca grupy Ska Keller. Ta...

zobacz więcej

Na dział konkurencyjność dla wzrostu i miejsc pracy państwa członkowskie chcą przeznaczyć 24 mld euro, co oznacza wzrost o 2,72 proc. w porównaniu do 2019 r. UE ma więcej wydawać na energetyczną część programu Łącząc Europę (1,2 mld euro, 24,94 proc. więcej) i Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia młodym branie udziału w wolontariacie za granicą (166 mln euro, 15,88 proc. więcej).

Wzrost jest przewidziany również na program badań naukowych Horyzont 2020, Erasmus+, a także COSME, który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego.

20 proc. wydatków zaplanowanych na 2020 r. ma być przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Rada poparła wzmocnienie programu LIFE, który dostarcza finansowanie dla działań środowiskowych i klimatycznych (58 mln euro, wzrost o 3,85 proc.)

Państwa członkowskie chcą, by UE wydawała więcej na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Dodatkowe środki (101,4 mln euro, 32,4 proc. więcej) mają pomóc wejść na ścieżkę prowadzącą do ustanowienia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.

Przedstawiciele stolic zwiększyli też środki finansowe o 156,2 mln euro na unijny mechanizm ochrony ludności, który pomaga państwom członkowskim radzić sobie z klęskami żywiołowymi, technologicznymi i spowodowanymi przez człowieka.

Z zestawienia Rady UE wynika, że cięcie wynoszące ponad 10 proc. ma dotknąć dział „Europa globalna: ze względu na koniec okresu zobowiązań budżetowych związanych z instrumentem dla uchodźców w Turcji.

Wypracowane na poziomie ambasadorów porozumienie musi zostać jeszcze zatwierdzone przez Radę UE (unijnych ministrów). Po tym, jak swoje stanowisko przyjmie Parlament Europejski, zaczną się negocjacje między dwiema instytucjami. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być wypracowane na przełomie listopada i grudnia.

źródło:

Zobacz więcej