Kontrola w NCBR. CBA zawiadamia prokuraturę

Kontrola dotyczyła prawidłowości przy przetargach (fot.arch.PAP/ Darek Delmanowicz)

Centralne Biuro Antykorupcyjne skontrolowało przetargi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczące komercjalizacji wyników prac badawczych. Po kontroli skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wójt gminy Lesznowola zatrzymana przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało panią wójt podwarszawskiej gminy Lesznowola. Zatrzymanie, to wynik śledztwa po kontroli CBA. Wójt jest...

zobacz więcej

Zawiadomienie dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez byłego zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Według ustaleń funkcjonariuszy z departamentu postępowań kontrolnych CBA miał on w kwietniu 2016 r. podpisać wartą 110 mln zł umowę na niekorzystnych dla NCBR warunkach finansowych i organizacyjnych, a także z pominięciem procedury konkursowej.

Podjęta w połowie lipca 2018 r. w NCBR kontrola dotyczyła lat 2012-18 i trwała do kwietnia 2019 r. CBA w związku z wynikami kontroli skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a ta pod koniec czerwca wszczęła śledztwo w tej sprawie i powierzyła w nim czynności warszawskiej delegaturze CBA.

Kontrola dotyczyła tej umowy z partnerami prywatnymi i dysponowania w związku z tym majątkiem NCBR. Agenci Biura szczególnie przyglądali się umowom o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych z udziałem funduszy inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest państwową instytucją, której misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Te działania mają być impulsem rozwojowym dla gospodarki i korzyścią dla społeczeństwa – deklaruje Centrum na swoich stronach internetowych.

Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Nadzoruje je minister nauki.

źródło:

Zobacz więcej