Węgry wygrały z KE w sprawie podatku od reklam

W czerwcu 2014 roku Węgry wprowadziły podatek od przychodów związanych z publikacją reklam (fot. Markus Matzel/ullstein bild via Getty Images)

Węgry wygrały z Komisją Europejską przed Sądem UE w Luksemburgu w sprawie podatku od reklam. Sąd stwierdził nieważność decyzji KE uznającej niezgodność węgierskiego podatku od reklam z przepisami unijnymi dotyczącymi pomocy państwa.

Unijni urzędnicy proponują podatek od paliw i węgla. Czarnecki: Może zagrozić Polsce

– W Hadze odbyło się spotkanie, o którym w mediach w ogóle nie było mowy, a które może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej....

zobacz więcej

W czerwcu 2014 r. Węgry wprowadziły podatek od przychodów związanych z publikacją reklam. Podatnikami są podmioty gospodarcze, które publikują reklamy, czyli w szczególności gazety codzienne, media audiowizualne i podmioty zajmujące się rozlepianiem reklam.

W listopadzie 2016 r. KE uznała, że podatek od reklam, obejmujący po pierwsze stawki progresywne, a po drugie przepisy przewidujące obniżenie tego podatku w postaci odliczenia przeniesionych strat w odniesieniu do przedsiębiorstw, które nie osiągnęły zysków w 2013 r., stanowi niezgodny z rynkiem wewnętrznym środek pomocy państwa, wprowadzony przez Węgry niezgodnie z prawem.

Węgry wniosły do Sądu UE skargę o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Sąd UE uznał, że racja leży w całości po stronie Budapesztu.

Sąd UE (ang. General Court) wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i jest sądem pierwszej instancji dla większości decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje i organy UE, we wszystkich dziedzinach, w których Unia ma kompetencje.

źródło:

Zobacz więcej