Dodatek wychowawczy się należy. Oświatowa Solidarność prostuje

W środę Senat przyjął bez poprawek nowelizację Karty nauczyciela, która przewiduje m.in. wprowadzenie minimalnej kwoty za wychowawstwo w kwocie 300 zł (fot. Shutterstock/Sergey Novikov)

Zarówno w świetle dotychczasowych przepisów, jak i znowelizowanej Karty Nauczyciela – która po przyjęciu przez Senat trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy – nauczycielom przedszkoli należy się i będzie się należeć dodatek za wychowawstwo – poinformowała oświatowa Solidarność w notatce zamieszczonej na stronie internetowej. Stanowisko powstało w reakcji na „bezrefleksyjne doniesienia medialne”, według których nauczyciele przedszkoli mieli być pozbawieni dodatku wychowawczego.

Premier: Część podwyżek dla nauczycieli będzie przekazanych z budżetu państwa

Ze względu na skuteczność działania aparatu podatkowego, część środków na podwyżki dla nauczycieli będzie przekazanych z budżetu państwa –...

zobacz więcej

Senat bez poprawek przyjął nowelizację Karty Nauczyciela, wprowadzającą od 1 września m.in. podwyżkę dla nauczycieli i jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. W noweli określono też minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł.

Artykuł 34a znowelizowanego dokumentu określa, że „nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy”.

Jak podkreśla Solidarność, ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

„Natomiast przez szkoły (bez bliższego określenia) – rozumie się przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne” – czytamy w komunikacie.

Jak twierdzi Tomasz Gryczan, radca prawny i autor notatki, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem nie ma powodów, by wyłączyć z kręgu beneficjentów dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli.

Zgodnie z nowelą Karty nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto).

źródło:
Zobacz więcej