Ziobro o wyroku TK ws. drukarza: Chcieli go zmusić do czegoś, co naruszałoby jego wolność

Drukarz z Łodzi odmówił wykonania usługi, gdy przekonał się, że dotyczące jej treści stoją w sprzeczności z jego wartościami – wskazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jak zaznaczył, jego wniosek w tej sprawie miał intencję obrony wolności wszystkich środowisk.

Karanie za odmowę wykonania usługi niekonstytucyjne. Jest wyrok TK w głośnej sprawie

Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny – orzekł...

zobacz więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny. Wniosek do TK w tej sprawie powstał m.in. na kanwie odmowy druku plakatów LGBT z powodów religijnych. Wniosek w grudniu 2017 r. skierował prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Chodzi o to, by mieć pewność, iż „wolność wszystkich środowisk jest gwarantowana” – zaznaczył minster.

– Żebyśmy mieli pewność, że niektóre środowiska nie chcą pod hasłami tolerancji – pięknymi hasłami – wykorzystywać przymusu państwa i aparatu represji państwa do tego, by zmuszać innych, by podzielili ich wartości w angażowaniu się w propagowanie ich wartości – dodał.

Zaznaczył, że na podstawie przepisu, który został zakwestionowany przez TK, „próbowano zmusić człowieka – który miał bardzo silną tożsamość chrześcijańską, dla którego pewne wartości były fundamentalne i decydowały o jego tożsamości i sposobie funkcjonowania – do tego, żeby angażował się w propagowanie treści, które oznaczałyby dla niego oczywistą kolizję sumienia i naruszałyby jego wolność – podkreślił minister Ziobro.

TK: wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonego w sytuacji jego ułaskawienia – niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepisy, które umożliwiają wniesienie kasacji od umorzenia przez sąd sprawy wobec oskarżonego, który...

zobacz więcej

Dodał, że wbrew narracji medialnej drukarz z Łodzi nie pytał klientów o orientację seksualną. – Nie uzależniał swojej decyzji od orientacji seksualnej i tym bardziej nie odmówił wykonania usługi z uwagi na orientację homoseksualną klientów – poinformował minister.

– Nie chodziło o to, kto, tylko o to, co jest zamawiane. O treść materiałów, które były zamawiane – zaznaczył.

– Fakty są takie, że drukarz odmówił wykonania usługi dopiero wtedy, gdy przekonał się, że treści, które miałby propagować przez pracę w swojej drukarni, są w oczywistej sprzeczności z jego wartościami, naruszają jego wolność sumienia i wyznania, które przecież jako wartość nienaruszalną gwarantuje mu konstytucja – wskazał Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że jego wniosek w tej sprawie był „wnioskiem w intencji obrony wolności, obrony wolności wszystkich środowisk, łącznie z wolnościami środowisk homoseksualnych”. W jego przekonaniu Polska to kraj, w którym środowiska homoseksualne mają zapewnione wszelkie prawa i wolności.

źródło:

Zobacz więcej