Ceny prądu w drugim półroczu na poziomie stawek z roku ubiegłego?

Średnie i duże przedsiębiorstwa mają mieć obniżoną stawkę na akcyzę z 20 złotych na 5 za megawatogodzinę oraz niższą o 95 proc. opłatę przejściową (fot. Shutterstock/Elantseva Marina)

Senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tzw. ustawy o cenach prądu. Nowelizacja zamraża ceny prądu w drugim półroczu 2019 roku na poziomie stawek z roku ubiegłego.

Niższe rachunki za prąd. Opłaty zmniejszą się o 7,4 proc.

Od soboty obowiązuje nowa taryfa Enei Operatora, zatwierdzona w marcu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dystrybutor podał, że obsługiwane...

zobacz więcej

Wiceminister energii Tadeusz Skobel wyjaśnił podczas obrad komisji, że nowelizacja zamraża ceny prądu w drugim półroczu 2019 roku na poziomie stawek z roku ubiegłego dla zdecydowanej większości odbiorców końcowych (98 procent).

– Oznacza to, że ci odbiorcy, których będzie ponad 17 milionów, będą płacili przez cały rok 2019 rachunki za energię elektryczną po obniżonej cenie z 30 czerwca 2018 – powiedział Tadeusz Skobel.

Z kolei jej dostawcy będą mogli ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej. Środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

– Według naszej oceny zmieni się jedynie sytuacja około 2 procent odbiorców energii elektrycznej, a mianowicie średnich i dużych przedsiębiorstw, ale również one nie zostaną bez pomocy państwa – zadeklarował wiceminister.

Średnie i duże przedsiębiorstwa mają mieć obniżoną stawkę na akcyzę z 20 złotych na 5 za megawatogodzinę oraz niższą o 95 proc. opłatę przejściową. Oprócz tego nowelizacja daje im możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej jednostki energii elektrycznej w drugiej połowie 2019 roku, w ramach dozwolonej przez Unię Europejską tzw. pomocy de minimis.

Nowelizacja ustawy o cenach prądu została uchwalona przez Sejm 13 czerwca bieżącego roku. Izba wyższa zajmie się nią podczas jutrzejszego jednodniowego posiedzenia.

źródło:

Zobacz więcej