RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Rozwijamy się szybciej niż UE. Chwali nas Eurostat

Razem ze Słowacją i Słowenią zajmujemy 5. miejsce wśród tzw. nowych krajów UE (fot. Shutterstock/TTstudio)

W 2018 r. Polska rozwijała się szybciej niż UE i osiągnęła 71 proc. średniej unijnej w PKB na mieszkańca. Do średniego poziomu UE zbliżyliśmy się też we wskaźniku AIC, który bada zamożność gospodarstw domowych. W tym wypadku mamy 77 proc. średniej UE.

Ponad 63 mln zł dla szpitali i ratownictwa lotniczego. Umowy podpisane

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich....

zobacz więcej

Dane podał unijny urząd statystyczny – Eurostat. Swojego entuzjazmu nie kryje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Pokazują on jedno – i my, i Europa jesteśmy kolejny rok na plusie z bogaceniem się i rozwojem, ale my robimy to szybciej – powiedział.

W przypadku PKB na mieszkańca Polska zyskała 1 punkt procentowy w porównaniu z 2017 r. Oznacza to, że osiągnęliśmy 71 proc. średniej unijnej w PKB na mieszkańca.

– Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat – po niewielkim spadku w 2016 r. do 68 proc. - zyskaliśmy trzy punkty procentowe. W latach 2012-15 Polska zyskała tylko dwa punkty procentowe – zauważył Kwieciński.

Eurostat podaje, że o ile PKB na mieszkańca jest wskaźnikiem pokazującym przede wszystkim aktywność gospodarczą, o tyle zamożność gospodarstw domowych bada wskaźnik rzeczywistej indywidualnej konsumpcji - AIC (z angielskiego: actual individual consumption).

Twój e-PIT wśród najlepszych praktyk administracji publicznych w Europie

Usługa Twój e-PIT, jako jeden z projektów zrealizowanych przez europejskie administracje publiczne, została wytypowana do otrzymania certyfikatu za...

zobacz więcej

W tym przypadku wynik Polski jest jeszcze lepszy. Osiągnęliśmy 77 proc. średniej unijnej. Warto zauważyć, że to kolejny rok wzrostu. W latach 2012-16 relacja ta nie zmieniała się i wynosiła corocznie 74 proc., w 2017 r. wzrosła do 75 proc., a w 2018 r. do 77 proc.

Razem ze Słowacją i Słowenią zajmujemy 5. miejsce wśród tak zwanych nowych krajów UE, czyli tych, które dołączyły do wspólnoty po 2004 r. Takich krajów jest 15. Przed nami są tylko Cypr, Litwa, Czechy i Malta.

– Jeśli spojrzymy na wyniki gospodarcze UE i nasze, możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w 2019 r. znów będziemy dobijać do średniej unijnej. Świadczy o tym wiele – wysokie prognozowane tempo wzrostu PKB w Polsce i gorsze prognozy dla Unii, rozruszane inwestycje czy choćby dane z dzisiaj – duże wzrosty wynagrodzeń i dobra koniunktura konsumencka – ocenił minister.

Dodał, że Polska może zbliżyć się nawet do pięcioprocentowego wzrostu PKB w tym roku.

– Przypominam, że w pierwszym kwartale mieliśmy 4,7 proc., czyli 7 razy szybciej niż Niemcy, cztery razy szybciej niż strefa euro i trzy razy szybciej niż cała UE – powiedział Kwieciński.

źródło:
Zobacz więcej