Papież: Dzięki Duchowi Świętemu Kościół rośnie, ponad grzechy i skandale

Papież Franciszek (fot. REUTERS/Yara Nardi)

Papież Franciszek powiedział wiernym, iż Duch Święty „sprawia, że Kościół rośnie i pomaga mu wyjść poza ludzkie ograniczenia, grzechy i wszelkie skandale”. Podczas audiencji generalnej mówił Polakom o znaczeniu procesji organizowanych w Boże Ciało.

Franciszek nawiązał do obchodzonej niedawno uroczystości Zesłania Ducha Świętego i stwierdził, że jest On „budowniczym komunii” i „artystą pojednania”, który potrafi usunąć bariery i tworzy wspólnotę wierzących.

Papież położył nacisk na modlitwę podkreślając, że daje ona „oddech uczniom wszystkich czasów”.

– Bez modlitwy nie można być uczniem Jezusa. Bez modlitwy nie możemy być chrześcijanami; jest ona powietrzem, płucami chrześcijańskiego życia – dodał.

Zwracając się do Polaków obecnych na placu Świętego Piotra Franciszek powiedział: „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą będziemy obchodzić, jest szczególną sposobnością do ożywienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii”.

– Celebracja mszy świętej, adoracja eucharystyczna i procesje ulicami miast i wsi niech będą świadectwem naszej czci i przylgnięcia do Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i Krew, aby karmić nas swoją miłością i uczynić nas uczestnikami Jego życia w chwale Ojca. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy – powiedział papież polskim pielgrzymom.

źródło:
Zobacz więcej