Wieloletni pobyt w łagrze dla Tatarów krymskich. „Rosja łamie prawa człowieka”

Aktywiści usłyszeli wyroki od 12 do 17 lat łagru (fot. TT/BOC Intel)

Sąd wojskowy w Rostowie nad Donem skazał pięciu Tatarów krymskich na kary od 12 do 17 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Aresztowani w październiku 2016 r. aktywiści zostali oskarżeni o przynależność do panislamskiej parti Hizb ut-Tahrir. MSZ Ukrainy zaprotestowało przeciwko wyrokowi.

Porwania, tortury, morderstwa. Rosja represjonuje Tatarów krymskich za proukraińskość

Władze na anektowanym przez Rosję Krymie represjonują Tatarów krymskich za ich proukraińskość – wskazał jeden z tatarskich liderów Nariman...

zobacz więcej

Tejmur Abdułłajew został skazany na 17 lat łagru, Rustem Ismaiłow na 14 lat, Uzieir Abdułłajew na 13 lat, a Ajder Saledinow i Emil Dżemadenow na 12 lat pozbawienia wolności.

„To kolejny przykład zastosowania rosyjskiego prawa antyterrorystycznego do tuszowania politycznych represji wobec narodu krymsko tatarskiego” – ogłosiło MSZ Ukrainy na swojej stronie internetowej, podkreślając, że sąd okręgu północnokaukaskiego odrzucił wszystkie argumenty oraz dowody przedstawione przez obronę, co świadczy o pokazowym charakterze procesu oraz zależności rosyjskich sądów od władzy.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do potępienia tych niezgodnych z prawem decyzji oraz zwiększenia polityczno-dyplomatycznej presji oraz sankcji w stosunku agresora, aby powstrzymać rosyjskie łamanie praw człowieka na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim” – napisano. Ukraiński MSZ zaznaczył również, że powinno się wymagać od Rosji zastosowania się do międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Do sytuacji odniósł się na Facebooku były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko. „Rosyjska władza okupacyjna kontynuuje próby przekształcenia ukraińskiego Krymu w prawdziwy obóz koncentracyjny. Odpowiedź powinna być konkretna i twarda; świat musi zwiększyć presję na Rosję, aby uwolnić wszystkich ukraińskich zakładników Kremla” – napisał.

Hizb ut-Tahrir (Partia Wyzwolenia) z siedzibą w Londynie zabiega o zjednoczenie muzułmanów – jak zaznacza, środkami pokojowymi – w jedno panislamskie państwo rządzone zgodnie z prawem koranicznym. Taki kalifat miałby objąć cały świat islamski.

Rosyjska „walka z ekstremizmem”. Rewizje w domach Tatarów krymskich

Rosyjska FSB na anektowanym Krymie przeprowadziła rewizje w domach Tatarów. Według portalu OWD-info, monitorującego tego typu działania policji i...

zobacz więcej

Prawdziwe intencje

Działalność tego ruchu jest w Rosji zakazana. Obrońcy praw człowieka i sami tatarscy aktywiści podkreślają jednak, że w rzeczywistości Tatarzy krymscy są prześladowani za to, że wyznają islam i są przeciwni rosyjskiej okupacji Krymu.

– Wyrok kilkunastu lat łagru jest szokujący i wręcz wpisuje się w tradycje reżimu totalitarnego. To elementy prześladowania aktywności instytucjonalno-obywatelskiej, niesankcjonowanej przez Kreml. W ten sposób dusi się potencjalne ogniwa społecznego nieposłuszeństwa na Krymie – powiedział PAP Nedim Useinow, naukowiec z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nawet jeśli ci muzułmanie byli bardzo konserwatywni, nawet jeśli posiadali zakazaną w Rosji literaturę religijną i prowadzili antyrosyjską agitację, to te wyroki nie są wcale próbą zduszenia ewentualnych radykalizmów religijnych, lecz właśnie działań społeczeństwa obywatelskiego. Tatarzy krymscy nigdy nie przeprowadzili żadnego ataku terrorystycznego, a jednak oskarża się ich o terroryzm. W ten sposób prezydent Rosji chce stworzyć wrażenie, że zagrożenie ze strony Tatarów krymskich faktycznie istnieje. To także budowa obrazu silnego przywódcy, zdolnego obronić kraj przed wrogami z zewnątrz i ekstremistami islamskimi wewnątrz kraju, dla których opozycja byłaby zbyt pobłażliwa – ocenił Useinow.

Wchodzący w skład Ukrainy Krym został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po interwencji zbrojnej i referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12 proc. mieszkańców półwyspu, byli przeciwni nielegalnemu plebiscytowi. Ich społeczność w większości zbojkotowała głosowanie, narażając się na represje ze strony rosyjskich władz.

Po zajęciu Krymu Rosja zakazała działalności Medżlisu (samorządu tatarskiego), a jego przywódcy zmuszeni byli do opuszczenia półwyspu. Tatarzy są stale dyskryminowani przez rosyjskie władze, rugowani z własnych ziem, ich domy są przeszukiwane, a działacze porywani. Zdarzają się przypadki tortur i skrytobójczych morderstw.

źródło:

Zobacz więcej