Gwałtownie przybywa ludzi. Za 30 lat będzie nas niemal 10 miliardów

Obecnie na świecie żyje 7,7 miliarda ludzi (fot. Shutterstock/blvdone)

W 2050 roku światowa populacja ma wynieść 9,7 miliarda osób – przewiduje ONZ, wskazując że obecnie na świecie żyje 7,7 miliarda ludzi. Z raportu wynika, że podwoić się ma populacja Afryki subsaharyjskiej, a średnia długość życia na świecie osiągnie 77,1 lat.

Wzrost temperatur narazi dodatkowy miliard ludzi na choroby tropikalne

Z powodu globalnego ocieplenia nawet dodatkowy miliard ludzi będzie narażony przed końcem wieku na ataki komarów przenoszących choroby tropikalne –...

zobacz więcej

Według raportu „World Population Prospects” Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych, do 2100 roku liczba ludności może wzrosnąć do 11 miliardów. Badanie pokazuje, że w części krajów populacja będzie rosła, podobnie jak długość życia. Globalnie wskaźnik dzietności będzie natomiast spadać.

Do 2050 roku ponad połowa światowego wzrostu populacji będzie skoncentrowana w dziewięciu krajach: Indiach, Nigerii, Pakistanie, Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Tanzanii, Indonezji, Egipcie i Stanach Zjednoczonych. Najbardziej zaludniony kraj świata, Chiny, między 2019 a 2050 rokiem zmniejszy swoją populację o 2,2 proc.

– Wiele najszybciej wzrastających populacji znajduje się w najbiedniejszych krajach, w których wzrost ten powoduje dodatkowe wyzwania w walce z biedą, utrudnia propagowanie równości płci oraz poprawę opieki zdrowotnej i edukacji – oświadczył zastępca sekretarza generalnego ds. ekonomicznych i społecznych Lu Zhenmin.

Raport ONZ wskazuje, że od 2010 roku w 27 krajach lub terytoriach co najmniej o jeden procent zmniejszyła się liczba populacji. Powodem jest niska dzietność. W raporcie wskazano, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń na Białorusi, Węgrzech, Ukrainie, w Estonii, Niemczech, Japonii, Serbii, Rosji oraz we Włoszech. Równowagę w populacji zapewnić ma jednak napływ migrantów.

Globalny wskaźnik dzietności do 2050 roku ma spaść z 2,5 do 2,2 dziecka na kobietę. Zgodnie z danymi ONZ liczba ta jest bliska minimum urodzeń potrzebnych do zapewnienia ciągłości pokoleń i uniknięcia długotrwałego spadku liczby ludności przy braku migracji. Minimum wynosi 2,1 dziecka na kobietę.

Raport przewiduje wzrost średniej długości życia, także w biednych krajach. W 2050 roku ma ona wynieść 77,1 lat.

źródło:
Zobacz więcej