Przyjdź na darmowe badania przed siedzibę TVP w Warszawie

W dentobusie będą wykonywane przeglądy stomatologiczne i świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej (fot. portal tvp.info)

Ministerstwo Zdrowia, Telewizja Polska oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji „Po Pierwsze Zdrowie”. Do godziny 15 przed budynkiem TVP przy ul. J.P. Woronicza 17 będą przeprowadzane bezpłatne badania przesiewowe oraz konsultacje medyczne w dziedzinie m.in. stomatologii, okulistyki, kardiologii, periodontologii i onkologii. Badanie mammograficzne w mammobusie będzie można wykonać aż do godz. 17!

Słona dieta hamuje wzrost nowotworów

Słona dieta, w normalnych okolicznościach szkodliwa dla zdrowia, w przypadku mysich modeli choroby nowotworowej hamuje wzrost guzów, ponieważ...

zobacz więcej

Pod siedzibą główną TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 są prowadzone przesiewowe badania słuchu oraz konsultacje z lekarzami-specjalistami w dziedzinie m.in.: okulistyki, kardiologii, periodontologii i onkologii. Badania i konsultacje prowadzone są w ramach rozpoczynającej się kolejnej edycji projektu „Po Pierwsze Zdrowie”, realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w różnych miastach Polski pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Do Państwa dyspozycji jest m.in. Mobilne Centrum Słuchu z zespołem specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Specjaliści z Instytutu Żywności i Żywienia, Dentobus – mobilny gabinet stomatologiczny .

Podczas wydarzenia eksperci z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pomogą także zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, które umożliwia odnalezienie informacji o swoich danych medycznych w szybki i bezpieczny sposób.

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia będą służyli pomocą przy wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającej prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Cukrzyca typu I zaczyna się od hybrydowych limfocytów

W poszukiwaniu źródła chorób autoimmunologicznych, jak cukrzyca insulinozależna, badacze z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore...

zobacz więcej

Ponadto w godz. 8-13 i 14-17 panie w wieku 50–69 lat mogą wykonać w mammobusie badanie mammograficzne. Mogą się mu poddać osoby, które nie robiły go przez ostatnie dwa lata.

W czasie akcji można skorzystać również z konsultacji ekspertów z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, którzy będą udzielać porad, jak rzucić palenie. Na miejscu można także zmierzyć zawartość tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc.

Miejsce: TVP S.A., wejście od strony skrzyżowania ulic J.P. Woronicza i Samochodowej.

źródło:
Zobacz więcej