W manewrach DRAGON-19 będzie brało udział 1500 żołnierzy WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych (fot. mat. prom. WOT)

15 czerwca rozpoczną się największe tegoroczne ćwiczenia Sił Zbrojnych RP – DRAGON-19. W tych manewrach weźmie udział aż 1,5 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W ramach trzynastu kompanii lekkiej piechoty będą wykonywać wspólne zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałać ze strażą graniczną.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wakacyjne szkolenia WOT. 1 września przysięga

6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (MBOT) zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi w wakacje. Brygada zorganizowała szkolenia w ramach...

zobacz więcej

DRAGON-19 jest największym tegorocznym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń w tym roku na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu bierze udział około 18 tys. żołnierzy, w tym 15 tys. z Polski i 3 tys. z innych państw. Zasadnicza część manewrów zostanie przeprowadzona od 15 do 25 czerwca br. na głównych poligonach oraz poza nimi.

Nigdy wcześniej od powstania formacji zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi nie było tak duże. W ćwiczeniu wezmą udział po dwie kompanie lekkiej piechoty z brygad: podlaskiej, podkarpackiej, warmińsko-mazurskiej, dwóch mazowieckich, oraz trzy kompanie z brygady lubelskiej.

Łącznie w manewrach DRAGON-19 będzie uczestniczyło 1500 żołnierzy WOT, z czego tylko 100 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Wśród 80 jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy WOT będą pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Żołnierze WOT będą dysponować typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty.

Zadania, jakie będą realizować żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji. Poszczególne kompanie lekkiej piechoty będą operowały w stałych rejonach odpowiedzialności, wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzenie w rejony działań. Inne kompanie będą realizowały zadania maskowania czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych. Wspólnym zadaniem dla pododdziałów z brygad leżących wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski będzie współdziałanie ze strażą graniczną.

Obecność amerykańskich wojsk w Polsce będzie miała charakter hybrydowy

Obecność amerykańskich wojsk w Polsce będzie miała charakter hybrydowy, nie będzie to klasyczna stała baza, jak Ramstein w Niemczech – zapowiedział...

zobacz więcej

DRAGON jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia na arenie światowej.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy.

źródło:
Zobacz więcej