Sejm oddaje hołd Ojcu Świętemu w 20. rocznicę jego wizyty w parlamencie

Mija 20 lat od bezprecedensowego wydarzenia, jakimi były wizyta i wystąpienie Jana Pawła II w Sejmie i w Senacie. Z tej okazji posłowie przyjęli przez aklamację uchwałę upamiętniającą tę wizytę.

40 lat temu dla Polaków rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II

40 lat temu, 2 czerwca 1979 r., Karol Wojtyła po raz pierwszy odwiedził Polskę jako papież Jan Paweł II. Pielgrzymka, która w dużym stopniu...

zobacz więcej

Uchwała, przygotowana przez Prezydium Sejmu, została przyjęta w środę przez posłów przez aklamację.

„11 czerwca 1999 roku miała miejsce wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. Była to pierwsza wizyta następcy św. Piotra w gmachu parlamentu narodowego. Dla nas, Polaków, wydarzenie to zyskało wymiar zarówno symboliczny, jak i historyczny. Potwierdziło bowiem, że kierunek przemian politycznych obrany po upadku komunizmu jest właściwy” – głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że podczas spotkania z parlamentarzystami Jan Paweł II wygłosił przesłanie na forum uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów. „Dziś, w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród” – mówił papież.

„Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego są dla nas wciąż żywe i cenne, stanowią moralny drogowskaz dla całego kraju” – oświadczyli w uchwale posłowie.

„Także ta, mająca wówczas fundamentalne znaczenie deklaracja: +Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską+” – dodano.

Jak napisano w dokumencie, Sejm „oddaje hołd Ojcu Świętemu oraz pragnie podkreślić, że Papież Polak pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji – opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie”.

źródło:
Zobacz więcej