Raport

Epidemia koronawirusa

Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja. Wiceszef MON o programie cyber.mil.pl

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w analizie Big data, ale także na pierwszej linii obrony – mówił minister Zdzikot (fot. arch. PAP/Jakub Kamiński)

Wdrażamy i realizujemy program cyber.mil.pl w siłach zbrojnych – oświadczył wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot. Wiceszef MON był jednym z prelegentów panelu „Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni” w ramach konferencji wiceministrów „Polska Przyszłości”, która odbyła się w Warszawie.

Ekspert: Cyberkonflikt toczy się na naszych oczach

– Cyberkonflikt przeniósł się ze świata realnego do wirtualnego. Im szybciej to dostrzeżemy, tym większe środki będziemy przeznaczać na cyberobronę...

zobacz więcej

Minister Zdzikot przypomniał, że w resorcie obrony w zakresie jego zadań jest „wieloaspektowe podniesienie zdolności sił zbrojnych” w tym obszarze. – Takie prace rozpoczęły się w MON w 2018 r. Jesteśmy w trakcie wdrażania programu cyber.mil.pl – podkreślił.

Mówiąc o działaniach resortu w tym zakresie Zdzikot stwierdził, że opierają się one na trzech filarach.

Mówiąc o pierwszym z nich wyjaśnił, że polega on na konsolidacji i rozbudowie struktur informatycznych w resorcie obrony w formule Narodowego Centrum Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. W jego skład od pierwszego lipca wejdą dotychczas funkcjonujące Narodowe Centrum Kryptologii i Inspektorat Informatyki.

W związku z planowanym rozwojem struktur i jednostek informatycznych powołano też pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni, którym jest gen. Karol Molenda, wywodzący się ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Gen. Molenda ma do końca czerwca wypracować, i przedstawić na początku lipca, koncepcję rozwoju Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Rozbudowie struktur informatycznych służyć ma też powołanie komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Rosja atakuje polskie wojsko trollami

Serwer Niezależnego Dziennika Politycznego jest w Amsterdamie, ale portal realizuje politykę Kremla – wskazuje „Rzeczpospolita”, która ocenia, że...

zobacz więcej

– To się w tej chwili dzieje. Zakładam, że jeszcze w czerwcu rozpoczną się pierwsze wcielenia. To jest oferta dla tych wszystkich informatyków, którzy chcą łączyć pracę i karierę zawodową na rynku ze służbą ojczyźnie – wyjaśnił wiceminister obrony.

Poinformował też, że po ogłoszeniu przez MON tego rozwiązania w ciągu pierwszego dnia przyszło około 150 ofert na stanowiska związane z komponentem cyber od ochotników do WOT. W jego ocenie to dużo, bo w tym roku ten komponent ma liczyć do 100 żołnierzy.

Drugim filarem rozwoju zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni są szkolenia i edukacja. – Mamy w resorcie obrony znakomitych ekspertów, mamy zasoby szkoleniowe i naukowe – mówił wiceszef MON.

Wymienił m.in. wojskowe uczelnie wyższe, a tym WAT, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, a także Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która „w tym roku uruchomi studia o profilu cyber na Inżynierii Bezpieczeństwa”.

MON tworzy wojska obrony cyberprzestrzeni

Płk Karol Molenda został pełnomocnikiem ds. wojsk obrony cyberprzestrzeni. Decyzję w tej sprawie szef MON Mariusz Błaszczak podpisał we wtorek....

zobacz więcej

W tym samym celu MON powołał pierwsze Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, które rozpocznie kształcenie jesienią. – Można mówić o tym projekcie jako o sukcesie, bo do powstającej przy WAT placówki zgłosiło się 500 kandydatów, co daje 10 osób na jedno miejsce – powiedział minister Zdzikot.

W tym kontekście poinformował też, że z powiatem łowickim MON podpisało pierwsze porozumienie dotyczące powołania w szkołach pilotażowego programu klas partnerskich o profilu cyber. Ostatnim filarem jest „kwestia B+R (badania i rozwój) i modernizacji”.

– W planie badań naukowych obszary cyber i krypto zostały potraktowane jako priorytetowe. Program cybermil.pl został też uwzględniony w programie modernizacji technicznej sił zbrojnych do 2026 r., a jego wartość to trzy miliardy złotych – stwierdził wiceszef MON.

Wiceminister uściślił, że choć wymienił trzy główne filary, to „inicjatyw i projektów w ramach programu jest około 100” - poinformował.

Ponad 30 supernowoczesnych F-35 w polskiej armii. Wkrótce decyzje

– To będzie ważne wydarzenie, ważna data w historii naszego kraju (...). To porozumienie jest na miarę wydarzenia, jakim 20 lat temu było wejście...

zobacz więcej

Dodał, że wiele projektów ma charakter techniczny, związany z bezpieczną komunikacją, a także z przekształcaniem sytemu MON reagowania na incydenty komputerowe. – Ten program jest wdrażany i realizowany – zapewnił.

Mówiąc o możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach służących wojsku Zdzikot przyznał, że jest ona „jednym z wyzwań podejmowanym dziś aktywnie, również przez ministerstwo cyfryzacji”.

– Jest szereg grup roboczych i spotkań międzynarodowych. Jednak jest to na razie wyzwanie przyszłości – stwierdził wiceszef MON. Jego zdaniem sztuczna inteligencja w polskich siłach zbrojnych mogłaby być wykorzystywana do analizy dużych zbiorów danych, tzw. analizie Big data.

– Ale także w automatyzacji na pierwszej linii obrony, jeśli chodzi o systemy cyber, może być użyteczna. Mimo wszystko w tych krytycznych systemach z inteligencji naturalnej bym nie rezygnował – dodał.

źródło:

Zobacz więcej