RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołany

Prezes JSW odwołany (fot. arch.PAP/Dominik Gajda)

Daniel Ozon, od ponad dwóch lat kierujący Jastrzębską Spółką Węglową, został decyzją Rady Nadzorczej spółki odwołany ze stanowiska prezesa. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Robertowi Małłkowi, od ponad trzech miesięcy delegowanemu z rady do zarządu JSW.

Główny Geolog Kraju odwołany

Premier Mateusz Morawiecki odwołał Głównego Geologa Kraju – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. – Pan premier przychylił się do wniosku w tym...

zobacz więcej

Decyzję o odwołaniu prezesa Ozona Rada Nadzorcza spółki podjęła na posiedzeniu w Warszawie. Przeciwni takiej decyzji są związkowcy z JSW, którzy rozpoczęli pikietę siedziby Ministerstwa Energii; zgromadzili się także przed warszawskim biurowcem, gdzie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej.

„Nierealizowanie zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie, niewłaściwy nadzór nad spółkami grupy kapitałowej, nadmierne wydatki na wyjazdy służbowe, a w efekcie utrata zaufania Rady Nadzorczej” – to podane przez prof. Halinę Buk, szefową rady, przesłanki odwołania prezesa JSW Daniela Ozona.

Kierował on firmą od marca 2017 r. – najpierw jako pełniący obowiązki prezesa, oddelegowany do tej funkcji przez Radę Nadzorczą, później jako prezes.

Na brak zaufania do Ozona wskazał także minister energii Krzysztof Tchórzewski, który rozmawiał ze związkowcami z JSW, pikietującymi rano przed siedzibą ministerstwa.

Kadencja zarządu JSW, na którego czele stał prezes Ozon, kończy się w połowie tego roku, z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW. W końcu maja Rada Nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa JSW i jego czterech zastępców w nowej, trzyletniej kadencji.

Rada Nadzorcza zwróciła również „szczególną uwagę na niewłaściwy nadzór nad spółkami Grupy Kapitałowej JSW oraz wielokrotne, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej, co do procesów prowadzonych w spółce”. Odwołany prezes JSW dotąd nie odniósł się publicznie do tych zarzutów.

Prof. Buk zapewniła, że sytuacja w JSW jest stabilna. „Zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej działają w najlepszym interesie spółki i zapewniają jej funkcjonowanie bez żadnych zakłóceń” – napisała przewodnicząca rady.

Podano zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kwartale 2019 wyniósł 409,8 mln zł. W I kwartale 2018 roku wynosił 757,9 mln zł – poinformowała...

zobacz więcej

Przeciwni odwołaniu Ozona są związkowcy z JSW, którzy pikietowali przed siedzibą Ministerstwa Energii; ich przedstawiciele przyszli też przed warszawski biurowiec, gdzie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, nie zostali jednak wpuszczeni do środka. Związkowcy – na razie nieoficjalnie – zapowiadają wszczęcie sporu zbiorowego w spółce. Formalną przesłanką jego wszczęcia może być żądanie wypłaty jednorazowego świadczenia z ubiegłorocznego zysku spółki. Związkowcy już kilka miesięcy temu wystąpili o taką wypłatę, zaś prezes Ozon deklarował jej rozważenie po ocenie wyników pierwszego półrocza.

Obecnie, decyzją rady, obowiązki prezesa JSW pełni Robert Małłek, który od lutego br. – na podstawie delegowania z Rady Nadzorczej – pełnił funkcję wiceprezesa spółki ds. strategii i rozwoju. W zarządzie JSW pozostali: wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. pracowniczych, wybrany przez załogę, Artur Wojtków.

Robert Małłek jest członkiem Rady Nadzorczej JSW od stycznia; w radzie reprezentuje ministra energii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute, według akredytacji Harvard Business School.

W latach 1998-1999 Małłek był doradcą prezesa ZUS, a w latach 1999-2001 wicedyrektorem biura szefa Kancelarii Premiera. W latach 2002-2006 pracował w warszawskim magistracie, a w latach 2006-2007 był w zarządzie Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Później pracował m.in. w zarządach spółek: Spolana (grupa Orlen), Stomil Poznań, Grupa Hoteli WAM, a przed przejściem do JSW – Unipetrol.

źródło:

Zobacz więcej