Polubiliśmy Twój e-PIT. Według CBOS dwie piąte podatników skorzystało z tej usługi

Dwie piąte podatników skorzystało z usługi Twój e-PIT (fot. Shutterstock/Proxima Studio)

Dwie piąte podatników skorzystało z usługi Twój e-PIT, a ponad jedna czwarta nie wprowadziła żadnych zmian w zaproponowanym przez KAS rozliczeniu – wynika z badań CBOS „PIT-y 2018”. Częściej z usługi korzystali lepiej wykształceni i zamożniejsi Polacy.

Polska spółka kupiła od Norwegów udziały w wydobyciu gazu

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, kupiła od Total E&P Norge 22,2 proc. udziałów w dwóch licencjach...

zobacz więcej

CBOS przypomina, że w tym roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników nową usługę – Twój e-PIT. Podatnicy korzystający z formularzy PIT-37 i PIT-38 mieli już sporządzone zeznanie podatkowe, w którym mogli wprowadzić zmiany lub zaakceptować je bez poprawiania. W majowym sondażu – podobnie jak w poprzednich latach – CBOS pytał badanych o kilka kwestii związanych z rozliczeniami.

Zaznaczono, że zdecydowana większość badanych, (74 proc.), to osoby, które objęte są obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od dochodów osobistych za rok 2018. Ponad dwie piąte podatników (44 proc.) zadeklarowało, że skorzystało z nowej usługi Twój e-PIT, przy czym więcej niż co czwarty nie wprowadzał żadnych zmian w zaproponowanym przez KAS zeznaniu podatkowym (26 proc.), a blisko co piąty zdecydował się na wprowadzenie jakichś modyfikacji (18 proc.).

Niemal dwie piąte podatników (39 proc.), chociaż mogło skorzystać z tej usługi, zdecydowało się na przygotowanie własnego zeznania podatkowego.

„Najczęstszą przyczyną niekorzystania z usługi Twój e-PIT jest preferowanie innych sposobów rozliczeń (48 proc.)” – czytamy w raporcie. Co jedenasty ankietowany, który mógł skorzystać z tej usługi, ale nie zrobił tego, jako przyczynę wskazał brak dostępu do internetu (9 proc.).

PKO BP prześcignął niemieckiego giganta – ma większą wartość niż Deutsche Bank

Największy polski bank, PKO BP, prześcignął niemieckiego giganta Deutsche Bank pod względem wartości giełdowej – napisał na Twitterze dyrektor...

zobacz więcej

„Tyle samo badanych zadeklarowało brak zaufania do tego typu metod (9 proc.). Część ankietowanych nie skorzystała z tego ułatwienia, gdyż ktoś inny rozliczył za nich PIT – biuro rachunkowe, rodzina, znajomi (9 proc.). Zbliżona liczba badanych nie zdecydowała się na usługę Twój e-PIT, gdyż przygotowane zeznanie im nie odpowiadało (7 proc.)” – napisano.

Wśród pozostałych przyczyn wymieniane były: problemy z logowaniem (5 proc.), trudności z wprowadzaniem zmian, modyfikacji (3 proc.) oraz inne problemy techniczne (2 proc.). Niewielka część podatników (8 proc. niekorzystających z tej metody) w ogóle nie wiedziała o tego typu ułatwieniu.

Zgodnie z wynikami badania, 22 proc. podatników korzystało z innych programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach. Czterech na dziesięciu podatników korzystało z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych (41 proc.), a trzech na dziesięciu zasięgało porad u fachowych doradców (29 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (348) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-23 maja 2019 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło:

Zobacz więcej