WSA: Sąd unieważnił decyzje komisji weryfikacyjnej

Sprawy odwołań od tych decyzji komisji WSA rozpoznał na posiedzeniach niejawnych (fot. arch. PAP/Marcin Obara)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność trzech decyzji komisji weryfikacyjnej ws. działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50. W listopadzie 2017 r. komisja uchyliła reprywatyzację tych działek.

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję zwrotową

Komisja weryfikacyjna postanowiła uchylić decyzję zwrotową ws. nieruchomości położonych przy ul. Polnej 46 i przekazać sprawę miastu do ponownego...

zobacz więcej

Sprawy odwołań od tych decyzji komisji WSA rozpoznał na posiedzeniach niejawnych. „Sąd we wszystkich tych trzech sprawach stwierdził nieważność decyzji komisji” – poinformowano w wydziale informacji stołecznego WSA.

– Takie rozstrzygniecie sądu oznacza, iż sprawy te są dalej w komisji – powiedział z kolei w środę pełnomocnik m.st. Warszawy w sprawach związanych z orzeczeniami komisji weryfikacyjnej mec. Bartosz Przeciechowski. WSA zasądził też zwrot kosztów postępowań na rzecz skarżących spadkobierców oraz m.st. Warszawy.

Komisja uznała 14 listopada 2017 r., że przy wydawaniu decyzji z upoważnienia prezydenta Warszawy ws. działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Wielka 6/Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Wielka 2/Chmielna 50 rażąco naruszono prawo administracyjne. Wcześniej komisja badała sprawę tych nieruchomości przez 10 godzin na rozprawie 5 października 2017 r.

Jak podawały media, co do trzech działek na pl. Defilad po II wojnie światowej adwokat Witold Bayer wystąpił o prawo do ich zabudowy za symboliczną kwotę. W 1946 r. adwokata zatrzymało UB za działalność antykomunistyczną i nie dopełnił on wszelkich formalności, a po wyjściu z aresztu nie kontynuował już starań. Na początku lat 90. spadkobiercy właścicieli atrakcyjnych nieruchomości rozpoczęli jednak starania o ich odzyskanie, powołując się na działania adwokata sprzed jego zatrzymania. W latach 2012-2013 spadkobiercom przyznano prawo użytkowania wieczystego.

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje reprywatyzacyjne

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D. za nieruchomość przy ul. Morszyńskiej 27 oraz uchyliła...

zobacz więcej

Przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił w 2017 r., że wiele wskazuje na to, że w przypadku tych nieruchomości mamy do czynienia z prawowitymi spadkobiercami, ale – jak zaznaczał – nie złożono poprawnie wniosku dekretowego. – W związku z powyższym w ocenie komisji nie ma żadnych podstaw z punktu widzenia legalności działania państwa, aby do tych wniosków (dekretowych) wracać, skoro ten wniosek zakończył swój bieg w latach 50. poprzedniego wieku – dodawał wtedy Jaki.

Komisja większością głosów orzekła wówczas o umorzeniu postępowania administracyjnego – co oznaczało, że nieprawomocnie nieruchomości wracają do Skarbu Państwa.

– Naszym zdaniem, jeśli komisja miała wątpliwości co do decyzji miasta, to nie powinna umarzać postępowania, tylko albo przekazać miastu do ponownego rozpoznania, albo samemu wydać merytoryczną decyzję, a nie umorzyć postępowanie – zaznaczył zaś w środę mec. Przeciechowski. Dodał, że w tej sprawie prokuratura nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach urzędników ratusza.

Terminy rozpoznania tych spraw przez WSA były wyznaczone jeszcze w zeszłym roku. Wówczas jednak komisja złożyła wnioski o wyłączenie sędziego, które nie zostały uwzględnione.

To kolejne rozstrzygnięcia WSA niekorzystne dla orzeczeń komisji weryfikacyjnej. W maju WSA uchylił decyzję komisji z września zeszłego roku dotyczącą nieruchomości przy ul. Smolnej 32. Wcześniej – w początkach kwietnia – WSA uchylił decyzje komisji dotyczące nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 i Łomżyńskiej 44.


W lutym WSA rozpoznał z kolei inne sprawy dotyczące decyzji komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości położonych przy ul. Łochowskiej 38 oraz Kazimierzowskiej 34. Wówczas jednak WSA oddalił skargi złożone na te decyzje przez strony postępowania, w tym przez m.st. Warszawa.

źródło:

Zobacz więcej