Eurowybory w Polsce: Co zabrać do lokalu wyborczego, na co uważać?

Polacy wybierają dziś posłów do Parlamentu Europejskiego (fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

Polacy wybierają dziś posłów do Parlamentu Europejskiego. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 mln osób.

Eurowybory: o mandat europosła ubiega się 866 kandydatów

W związku z rezygnacjami kandydatów w wyborach do PE, unieważnione zostały listy Ruchu Prawdziwa Europa-Europa Christi. Ze startu w wyborach...

zobacz więcej

Lokale będą otwarte od godziny 07.00 do godziny 21.00.

Żeby zagłosować należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, a nie mają jeszcze dowodu osobistego, mogą wziąć legitymację szkolną.

Swoją tożsamość w lokalu można też potwierdzić na podstawie mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji – mObywatel.

– Następnie otrzymujemy kartę do głosowania – mówi Magdalena Pietrzak szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Apeluje ona, by sprawdzić czy jest podstemplowana.

– Na dole każdej karty do głosowania znajdują się odciski dwóch pieczęci. Jedna jest drukowana razem z kartą do głosowania. Druga jest stawiana przez obwodową komisję wyborczą. Prośba, żeby wyborcy rzeczywiście sprawdzali, czy ta pieczęć obwodowej komisji jest na tej karcie do głosowania – podkreśliła Pietrzak.

Karta bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej jest nieważna. Szefowa KBW dodaje, że przy głosowaniu należy dochować zasady tajności głosu.

– Po oddaniu tego jednego znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata w jednej kratce, należy złożyć kartę do głosowania stroną zadrukowaną tak, żeby nie było widać – musi być zachowana tajność głosowania, również przy oddawaniu głosu – następnie wrzucić do urny. Przy urnie już też – jak w poprzednich wyborach, zostały zmienione w tym zakresie przepisy – jeden z członków komisji czuwa nad przebiegiem głosowania – tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Do godziny 21.00, czyli do zamknięcia lokali wyborczych, trwa cisza wyborcza.

źródło:
Zobacz więcej