RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

RCB: wprowadzono drugi stopień alarmowy. Dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni

Premier wprowadził w całym kraju drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obowiązuje do godz. 16.00 w poniedziałek 27 maja i jest związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego – poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązuje od czwartku od godz. 22.00. To drugi w czterostopniowej skali zagrożenia.

O północy rozpocznie się cisza wyborcza

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Potrwa do końca głosowania w...

zobacz więcej

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Jak podaje RCB na swojej stronie, instytucje publiczne będą monitorowały i weryfikowały, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

„Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – podkreśliło RCB w piątkowym komunikacie.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w razie zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe były już wprowadzane przy okazji organizacji w Polsce wydarzeń międzynarodowych, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.), Światowych Dni Młodzieży (2016 r.), konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (2019 r.). Wprowadza je, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

źródło:

Zobacz więcej