Nie będzie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych w Warszawie. Decyzja radnych PO-KO

Lokatorzy mieszkań komunalnych mieli dostać bonifikatę na wykup (fot. arch.PAP/Jakub Kamiński)

Po burzliwej dyskusji Rada Miasta Stołecznego Warszawy głosami klubu PO-KO odrzuciła projekt uchwały w sprawie wykupu mieszkań komunalnych zgłoszony przez klub radnych PiS. Gdyby go przyjęto, długoletni najemcy takich mieszkań mogliby je wykupić z bonifikatą.

„Lokatorzy czekają na rozstrzygniecie swoich spraw o odszkodowania”

– Lokatorzy czekają na sprawiedliwość i rozstrzygniecie swoich spraw o odszkodowania – oświadczył w czwartek wiceprzewodniczący komisji...

zobacz więcej

Przeciwko przyjęciu projektu uchwały opowiedziało się 37 radnych, „za” było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt w sprawie wykupu mieszkań komunalnych był jedynym punktem harmonogramu nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy zwołanej 23 maja 2019 r. na wniosek klubu radnych PiS.

Zgodnie z projektem uchwały wykup mieszkań komunalnych miał być możliwy dla osób, które są najemcami lokalu przez co najmniej 10 lat lub od 5 lat i od 15 lat lokal zamieszkują. Mogłyby one wykupić taki lokal z odpowiednią bonifikatą.

Pierwotnie w przypadku budynków przedwojennych miało być to 90 proc., dla budynków wybudowanych za czasów komunizmu - 80 proc., a dla wybudowanych po 1989 r. - 70 proc.

Zgodnie ze złożoną na sesji autopoprawką bonifikata 80-procentowa miałaby obejmować budynki powstałe do 1995 r., a 70-procentowa – wybudowane po 1995 r.

źródło:

Zobacz więcej