RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polskie przedsiębiorstwa z największymi od lat środkami na inwestycje

Najwięcej przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje w budynki i budowle, gdzie zanotowano wzrost inwestycji o 32,6 proc. (fot. arch. PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Polskie firmy w I kwartale zwiększyły wydatki na inwestycje aż o 21,7 proc., w porównaniu z tym samem okresem ubiegłego roku i przeznaczyły na ten cel 28,1 mld zł. Dane opublikowane przez GUS wskazują także na możliwą pozytywną niespodziankę w inwestycjach w całej gospodarce.

Niemieckie media: Polska unijnym prymusem, z największym wzrostem gospodarczym

Na tle unijnych gospodarek, w tym m.in. wzrostu w Niemczech, gdzie w pierwszym kwartale tego roku zanotowano wzrost zaledwie o 0,4 proc., Polska...

zobacz więcej

Największe nakłady przedsiębiorstwa przeznaczyły na budynki i budowle, gdzie zanotowano wzrost o 32,6 proc. Dużo zainwestowano także w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3 proc.) oraz środki transportu (wzrost o 27,6 proc.).

Największą dynamikę nakładów inwestycyjnych – różnicę między spadkiem a wzrostem – w porównywanych okresach odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – wzrost o 45,8 proc. wobec spadku przed rokiem o 28,3 proc.

Wydatki inwestycyjne spadły natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych.

Gorzej od inwestycji prezentują się jednak zarobki polskich firm, których wynik finansowy w pierwszym kwartale był niższy o 4,5 proc niż przed rokiem i wyniósł 26 mld zł netto. Większy niż przed rokiem (o 0,5 proc.) był z kolei zysk netto przedsiębiorstw, który wyniósł 36,9 mld zł.

Zyski wykazało 69,5 proc. ogółu przedsiębiorstw – przed rokiem było to 68,7 proc. firm.

Dane dotyczą 15 915 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej.

źródło:
Zobacz więcej