Powstanie największa farma wiatrowa w Polsce

Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało zaplanowane do połowy 2020 r. (fot. Shutterstock/Blue Planet Studio)

Zlokalizowana na Pomorzu farma Potęgowo składać się będzie z 81 turbin wiatrowych. Dzięki temu projektowi emisje mają zostać zredukowane o ponad 514 tys. ton CO2 rocznie. Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Pekao S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

„Żaden kraj nie może pozostać przy energetyce opartej na węglu”

Polska i inne kraje zależne od paliw kopalnych powinny wypracować mapę drogową całkowitego odejścia od węgla – przekonuje Christiana Figueres, była...

zobacz więcej

Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało zaplanowane do połowy 2020 r. Elektrownia wiatrowa będzie zlokalizowana w woj. pomorskim oraz zachodniopomorskim – w powiatach słupskim i sławieńskim. Finansowanie zostało udzielone spółce celowej Potęgowo Mashav, której większościowym udziałowcem jest Israel Infrastructure Fund.

Współfinansowana przez Bank Pekao S.A. farma Potęgowo będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. EBOiR podaje, że dzięki projektowi emisje zostaną zredukowane o ponad 514 tys. ton CO2 rocznie.

Podczas badania wpływu inwestycji na środowisko, niektóre lokalizacje turbin wiatrowych zostały zmienione w celu zmniejszenia ich wpływu na mieszkańców i ptaki. Projekt był uwzględniony w regionalnych planach rozwoju, a lokalnym społecznościom zapewni dodatkowe wpływy podatkowe, obejmujące roczne opłaty za turbiny.

W Potęgowie powstanie 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości do 110 metrów oraz 13 turbin o moc 2,5 MW i wysokości 98 metrów. Oba modele to turbiny trójosiowe, poziome, pod wiatr, o regulowanej wysokości i zmiennej prędkości.

Projekt funkcjonuje w ramach aktualnego modelu wsparcia projektów w sektorze energetyki odnawialnej w oparciu o aukcje przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Polski Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Jego udział w finansowaniu projektu przekracza 20 proc.

źródło:
Zobacz więcej