Ostatni dzwonek na dopisanie do spisu wyborców

Dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych KBW Krzysztof Lorentz (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Wtorek to ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w niedzielę będą poza stałym miejscem zamieszkania.

Szydło: Wybierzmy tych, którzy gwarantują, że polskie sprawy będą stawiali na pierwszym miejscu

W wyborach do PE trzeba wybierać ludzi, którzy będą gwarantowali, że polskie sprawy będą stawiali na pierwszym miejscu i dotrzymają słowa, a także...

zobacz więcej

Aby oddać głos w wyborach do europarlamentu w miejscu pobytu czasowego, wyborca powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której chce głosować.

– To jest opcja dla osób, które już teraz są poza miejscem stałego zamieszkania i chciałyby w miejscu czasowego pobytu głosować – tłumaczy Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego.

Wniosek musi zawierać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL lub w przypadku obywateli Unii – numer paszportu i adres zamieszkania.

Z kolei do czwartku wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów o wpisanie do spisu wyborów w wybranych obwodach zagranicznych.


źródło:
Zobacz więcej