Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

– To był najwyższy czas żebyśmy przygotowali taki dokument stanowiący ramę do stworzenia strategii walki z nowotworami – powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Uroczystość odbyła się w warszawskim Centrum Onkologii - Instytucie imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

– Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę. (...) To był najwyższy czas na to, abyśmy taki dokument, który stanowi ramę dla Narodowej Strategii Onkologicznej przygotowali, po to by w sposób kompleksowy rozwiązać problem walki z nowotworami w naszym kraju - powiedział prezydent.

Podkreślił, że statystyki jasno wskazują, iż zachorowalność na nowotwory wzrasta. – Co roku w Polsce jest to około 160 tys. zachorowań, z których zgonem pacjenta kończy się około 100 tys. Jeżeli to przeliczyć, to wykrywa się dziennie około 300 nowotworów u pacjentów w Polsce, z czego 220 osób umiera – podał. Wskazał też, że przewiduje się, iż zachorowalność w przyszłości będzie rosła m.in. w związku z wydłużeniem życia.


„Nowa strategia onkologiczna powinna objąć edukację, profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie”

„Potrzebujemy strategii kompleksowej”

– Potrzebujemy strategii kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko leczenie i działania o charakterze medycznym; potrzebujemy także profilaktyki, w tym edukacji; potrzebujemy działań o charakterze badawczym, działań naukowych; potrzebujemy wreszcie strategii psychologicznej, tego jak postępować z pacjentem, u którego wykryto chorobę – mówił Andrzej Duda.

– Potrzebujemy całej strategii, która będzie prowadziła pacjenta poprzez działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i psychologicznej. To właśnie w ramach, które zostały zarysowane w ustawie, to wszystko zostanie umieszczone i przybierze postać Narodowej Strategii Onkologicznej - dodał.


Senat za prezydencką ustawą w sprawie strategii onkologicznej

Szumowski: Narodowa Strategia Onkologiczna pokaże szeroką skalę działań, jakie mamy wykonać

– Bardzo dziękuję za podpisanie tej ustawy. To jest bardzo dobry dzień dla polskich pacjentów, dla wszystkich onkologów i nas wszystkich, bo wreszcie będziemy mieli nasz polski „cancer plan” – powiedział minister zdrowia podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Jak dodał, Narodowa Strategia Onkologiczna „wpisuje się i spaja” wszystkie działania podejmowane dotychczas przez resort zdrowia. Ma także – jak zaznaczył – pokazać, „co mamy robić za rok, za pięć, za 10 lat”.

– Narodowa Strategia Onkologiczna to pierwszy dokument rangi rządowej, który pokaże szeroką skalę działań, jakie mamy wykonać. (...) Jednocześnie wpisuje się w te działania, które już podejmujemy. W Narodową Sieć Onkologiczną, która już za chwilę będzie rozszerzona na kolejne dwa województwa – powiedział.

– To kolejne działania, które mają doprowadzić do tego, że niezależnie, gdzie pacjent mieszka, gdzie jest jego – medialnie mówiąc – kod pocztowy, dostanie taką samą jakość opieki, taką samą jakość diagnostyki i terapii – podkreślił szef MZ.

Jak dodał, strategia onkologiczna to także współpraca badawcza oraz działania profilaktyczne.


Prezydent: Walka z chorobami nowotworowymi jest czymś absolutnie podstawowym

Założenia ustawy

Ustawa tworzy ramy prawne dla utworzenia i realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli wieloletniego programu (na lata 2020-2030) obejmującego działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.

Strategię ma opracować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu 26 kwietnia 2019 r., Senat – 9 maja br.


Prezydent podpisze ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

źródło:
Zobacz więcej