Sesja na UW z okazji 100. rocznicy przywrócenia relacji między Polską a Watykanem

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy (fot. REUTERS/Chris Helgren)

Sekretarz ds. Relacji z Państwami Stolicy Apostolskiej abp Paul Gallagher weźmie udział w uroczystej sesji naukowej z okazji 100. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, która odbędzie się w poniedziałek na Uniwersytecie Warszawskim.

Papież: Polski dąb w Ogrodach Watykańskich uświetni stulecie uznania niepodległości

Papież Franciszek mówił w środę na audiencji generalnej o stuleciu uznania niepodległości Polski przez Watykan i wznowienia stosunków...

zobacz więcej

W konferencji organizowanej w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wezmą udział przedstawiciele polskich władz, Episkopatu Polski i korpusu dyplomatycznego, nuncjusz Salvatore Pannaccio, duchowni oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

W imieniu polskich władz o znaczeniu relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską mówić będzie prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, a ze strony watykańskiej abp Paul Gallagher, Sekretarz ds. Relacji z Państwami Stolicy Apostolskiej.

Z kolei misję abp. Achillesa Rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce (późniejszego papieża Piusa XI), przedstawi ks. prof. Stanisław Wilk z KUL. Bp Jan Kopiec zaprezentuje wykład nt. „Kościół i społeczeństwo polskie wobec wyzwań odzyskanej niepodległości (1919-1939)”, a prof. Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk mówić będzie o stosunku do sprawy polskiej papieży Leona XIII i Piusa X.

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy. Ich oficjalne przywrócenie poprzedził przyjazd o rok wcześniej do Warszawy (29 maja 2018 r.) wizytatora apostolskiego w osobie prał. Achillesa Rattiego. Jesienią 1918 r. – już po uzyskaniu przez Polskę niepodległości – wizytator Ratti nawiązał pierwsze kontakty dyplomatyczne z rządem polskim. A bezpośrednim powodem była obsada biskupstwa polowego.

Papież: Polska współtworzyła historię chrześcijańskiej Europy

Polska przed rozbiorami współtworzyła historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości – napisał...

zobacz więcej

Kilka miesięcy później, 30 marca 1919 r., Stolica Apostolska w sposób formalny uznała istnienie państwa polskiego, a 6 czerwca 1919 r. prałat Ratti został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego. Listy uwierzytelniające złożył na ręce Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 19 lipca. 28 października w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie w otoczeniu całego Episkopatu Polski, Achilles Ratti przyjął sakrę biskupią z rąk abp. Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskiego.

Odpowiedzią ze strony polskiej na mianowanie nuncjusza w Warszawie było mianowanie 1 lipca 1919 r. posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym przy Stolicy Apostolskiej prof. Józefa Wierusza-Kowalskiego, wybitnego fizyka. Funkcję tę pełnił on do 30 sierpnia 1921 r. Jego następcą został Władysław Skrzyński (do 1937 r.), który był wiceministrem spraw zagranicznych w latach 1919-1920. 27 listopada 1924 r. poselstwo polskie przy Stolicy Apostolskiej zostało podniesione do rangi Ambasady I klasy.

Kolejnymi Nuncjuszami Apostolskimi w Polsce byli: abp Lorenzo Lauri (1921-1928), Francesco Marmaggi (1928-1936), abp Filippo Cortesi (1937-1939), abp Józef Kowalczyk (1991-2009), abp Celestino Migliore (2010-2016) i abp Salvatore Pennaccio (od 2016).


Z kolei ambasadorami RP przy Stolicy Apostolskiej, po amb. Skrzyńskim byli: Kazimierz Papée (1939-1978), Henryk Kupiszewski (1990-1994), Stefan Frankiewicz (1995-2001 ), Hanna Suchocka (2001-2013), Piotr Nowina-Konopka (2013-2016) i Janusz Kotański (od 2016).

źródło:

Zobacz więcej