Podano zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Podatek dochodowy spółki na okres 31 marca 2019r. wyniósł 94,9 mln zł. (fot. arch. PAP/Andrzej Grygiel)

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kwartale 2019 wyniósł 409,8 mln zł. W I kwartale 2018 roku wynosił 757,9 mln zł – poinformowała komunikacie spółka.

Dwoje wiceprezesów JSW straciło stanowiska. Związki ogłosiły protest

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała w czwartek ze stanowisk dwoje wiceprezesów tej spółki. Z taką decyzją nie zgadzają się...

zobacz więcej

Jak czytamy w raporcie kwartalnym JSW, przychody ze sprzedaży po I kw. bieżącego roku wyniosły ponad 2 488,1 mln zł wobec 2 510,6 mln zł po I kw. 2018 r.

Wpływ na to miał m.in. wyższe koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, które na koniec marca 2019 roku wyniosły 1 762,7 mln zł względem 1 424 mln zł w analogicznym okresie roku 2018.

Wzrosły też koszty administracyjne do kwoty 153,5 mln zł. w bieżącym roku, względem 139,5 mln zł w roku ub. Mniejsze były za to koszty finansowe, które po I kw. br. wyniosły 15,6 mln zł, gdy po pierwszym kw. roku ubiegłego było to 20,8 mln zł.

W raporcie podano, że na koniec marca 2019 r. Grupa JSW osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 507,6 mln zł, wobec 951,9 mln zł w takim samym okresie roku 2018.

Podatek dochodowy spółki na okres 31 marca 2019r. wyniósł 94,9 mln zł, względem 182,5 mln zł na dzień 31 marca 2018 r. W pierwszym kwartale 2019 roku EBITDA grupy JSW wyniosła ponad 504,7 mln zł w stosunku do 940,4 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku – podała spółka.

Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w zł na jedną akcję) wyniósł w 3,43 zł w br., względem 6,42 zł w roku ub – czytamy w raporcie.

źródło:

Zobacz więcej