Młode Europejki szybciej wyprowadzają się od rodziców niż ich koledzy

Przecietny młody Polak wyfruwa z rodzinnego gniazda w wieku 27 lat (fot. David L. Ryan/The Boston Globe/Getty Images)

W Unii Europejskiej ponad jedna trzecia młodych mężczyzn w wieku 25-34 lata nadal mieszka z rodzicami. Kobiety szybciej wyprowadzają się z rodzinnego gniazda, nadal mieszka w nim co piąta z nich. W Polsce przeciętny wiek wyprowadzki z rodzinnego domu to 27 lat.

Młodzi Polacy coraz dłużej na garnuszku rodziców

Polacy usamodzielniają się coraz później. Ponad 40 proc. osób powyżej 50 lat przyznaje, że mieszkają z nimi dzieci – pisze „Rzeczpospolita”.

zobacz więcej

Dane Eurostatu z 2017 r. pokazują, że w UE młodzi ludzie zazwyczaj opuszczają dom rodzinny w wieku 26 lat.

Jednak 35,3 proc. mężczyzn w wieku 25–34 lat nadal mieszka z rodzicami. Jeśli chodzi o kobiety, jest ich wyraźnie mniej - 21,7 proc.

Młodzi ludzie opuszczają dom rodzinny najwcześniej w trzech północnych państwach członkowskich - Szwecji (18,5 lat), Danii (21,1 lat) i Finlandii (22,0 lat), a także w Luksemburgu (20,1 lat).

Na przeciwległym biegunie są młodzi z Chorwacji, Słowacji, Malty i Włoch. Tam często decyzje o wyprowadzce podejmowane są po trzydziestce. Mężczyźni pozostają w domu dłużej niż kobiety.

Z badań wynika, że niemal we wszystkich państwach członkowskich młode kobiety szybciej opuszczały dom rodzinny niż mężczyźni. Wyjątkiem była Szwecja.

Największe różnice między płciami zauważono w Rumunii (25,6 lat dla kobiet w porównaniu z 30,5 dla mężczyzn), Bułgarii (27,5 i 31,7), Chorwacji (30,0 i 33,6), Grecji (28,0 i 30,6), Węgrzech (25,8 i 28,3), Polska (26,3 i 28,8), Słowacja (29,7 i 32,1) i Litwa (24,5 i 26,9).

źródło:
Zobacz więcej