RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

TSUE po stronie frankowiczów

Korzystna dla frankowiczów opinia może zostać przyjęta w wyroku TSUE (fot. Pixabay/cosmix)

Sąd nie może uszczęśliwić kredytobiorcy wbrew jego woli – zaopiniował rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Rzeczpospolita” wskazuje, że to dobra wiadomość dla zadłużonych we frankach szwajcarskich.

Frankowicze masowo pozywają banki. W ich sprawie zbierze się podkomisja sejmowa

W czwartek odbędzie się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się kredytami frankowymi. Choć liczba rachunków kredytowych we...

zobacz więcej

Rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzzella zaprezentował przed Trybunałem opinię, która jest korzystna dla frankowiczów. „Rz” przekonuje, że z dużym prawdopodobieństwem zostanie ona przyjęta w wyroku TSUE.

Rzecznik stwierdził, że sąd nie może uznać umowy o kredyt frankowy za nieważną wbrew interesowi konsumenta. To konsument w procesie wskazuje, co leży w jego interesie. Sąd nie może uznać abuzywnej klauzuli za obiektywnie korzystną dla konsumenta i pozostawić w mocy wbrew jego woli wyrażonej w procesie – dowodził rzecznik. Dziennik zwrócił jednak uwagę, że to polski sąd musi najpierw ustalić, że umowa zawiera niedopuszczalne klauzule.

Pitruzzella w opinii wskazał także, „że prawo UE nie pozwala, aby sąd krajowy uzupełniał luki w umowie po usunięciu nieuczciwych klauzul określających sposób i wysokość świadczenia, które prowadzą do niekorzystnego dla konsumenta upadku umowy, a więc aby je sztukował”. – Wola konsumenta, który uważa, że stwierdzenie nieważności całej umowy jest dla niego niekorzystne, przeważa nad utrzymaniem umowy w mocy – podkreślił rzecznik.

źródło:
Zobacz więcej