RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

„Każde zwyrodniałe przestępstwo na czele z pedofilią będzie jeszcze bardziej napiętnowane niż do tej pory”

– Prawo karne musi służyć zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. – Mam wrażenie, że najgorsze przestępstwa, zabójstwa, gwałtów, pedofilii były dotychczas traktowane przez nasz kodeks karny zbyt łagodnie – podkreślił.

– Nie może być tak, że będzie rozdział pomiędzy orzeczeniem kary a jej wykonaniem. Każde zwyrodniałe przestępstwo na czele z pedofilią będzie jeszcze bardziej napiętnowane niż do tej pory – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

Dla naszego rządu jest oczywiste, że prawo karne musi zapewniać poczucie bezpieczeństwa obywateli. To gwarantuje art. 5. Konstytucji. Dotychczas kara była dość zauważalna, ale decyzję często zapadły w zawieszeniu. Kara musi być sprawiedliwa i odpowiednia – powiedział Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że przestępstwo pedofilii nie powinno znać instytucji zawieszenia kary.

– Przyzwolenie na czynienie zła jest niedopuszczalne. Każde bestialskie i obrzydliwe przewinienie lub czyn na czele z pedofilią musi być piętnowane. Nie będziemy dawać pretekstów sądom do poszukiwania okoliczności łagodzących w takich sytuacjach.

Jak dodał, trudno sobie wyobrazić cięższe przewinienie niż „zdrada zaufania najmłodszych, tych oddanych pod opiekę”. – Dlatego osoby, które są opiekunami w różnych instytucjach, włączając w to wszystkie instytucje świeckie, kościelne; wszystkie tego typu osoby muszą ponosić jakby odpowiedzialność jeszcze wzmocnioną. To też ma odzwierciedlenie w naszych propozycjach – powiedział.


Rząd o zaostrzeniu kar za pedofilię. Wyroki nawet do 30 lat więzienia

Premier zaznaczył, że akty sprawiedliwości muszą być wymierzane w taki sposób, by były jawne społecznie i zrozumiałe. – Najgorsze przestępstwa, zabójstwa, gwałtów, pedofilii były dotychczas traktowane przez nasz kodeks karny zbyt łagodnie.

Wskazał, że do najważniejszych zmian należy wprowadzenie możliwości orzekania kary więzienia nawet do 30 lat. – To jest ważna zmiana. Także w przypadku zabójstwa kara dzisiaj jest możliwa do 25 lat pozbawienia wolności, ale jak np. znamy ze statystyk, tylko 0,2 – 0,3 proc. przestępców otrzymuje taki wyrok – powiedział premier.

– Kolejny punkt to podwyższenie maksimum nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności (...) do 30 lat, wprowadzenie obligatoryjności zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, podwyższenie granic możliwości do orzekania kary w warunkach recydywy, wydłużenie okresu do zatarcia skazania, wprowadzenie obligatoryjnego zakazu stosowania warunkowego zwolnienia wobec sprawcy, co do którego orzeczono karę dożywotniego pozbawienia wolności za czyn popełniony przez niego po uprzednim skazaniu za inne przestępstwo na karę dożywotniego pozbawienia wolności – powiedział szef rządu.

Przepisy zaostrzające kary za pedofilię będą obowiązywały również księży

Premier został zapytany, dlaczego po emisji filmu Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” podczas konferencji w kontekście pedofilii nie pada słowo „kościół” i słowo „ksiądz”.

Premier podkreślił, że przepisy wprowadzające większe możliwości walki z pedofilią, „surowe kary za wszelkie bestialskie, haniebne czyny wobec osób małoletnich na tle wolności seksualnej, będą obowiązywały absolutnie bez żadnej taryfy ulgowej również oczywiście księży”.

– Kiedy mówię o innych środowiskach, to wskazuje na to, że jest rzeczą oczywistą niestety dla wszystkich, że tego typu zdarzenia, zachowania występują w wielu innych środowiskach i tym innym środowiskom też trzeba się przypatrzeć, ale oczywiście jak najbardziej to środowisko, które zostało opisane tutaj, czy pokazane w filmie – jak najbardziej również – dodał.

Ziobro: kara za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 16 lat – od 2 do 15 lat więzienia

Minister Ziobro powiedział, że seksualne wykorzystanie małoletniego poniżej lat 16. jest dzisiaj zagrożone stosunkowo niskimi karami, dlatego rząd wprowadza w tym zakresie zmiany.

I tak – jak mówił Ziobro – za obcowanie płciowe z małoletnim do lat 16 będzie to kara od 2 do 15 lat więzienia. – Ale, gdy skutkiem tego czynu jest uszczerbek na zdrowiu, będzie to już od 3 do 20 lat pozbawienia wolności – podkreślił Ziobro.

Mówił, że w przypadku obcowania płciowego z dzieckiem poniżej lat 7, nawet jeśli nie poniosło ono istotnego uszczerbku na zdrowiu, to kara będzie wynosiła od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. – Natomiast, jeśli następstwem czynu będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, to kara pozbawienia wolności będzie od 5 do 25 lat – powiedział minister sprawiedliwości dodając, że do tej pory kara wynosiła od 2 do 12 lat.

Ziobro stwierdził, że sprawcy pod których pieczą znajdują się dzieci muszą się liczyć z surowszą odpowiedzialnością z racji nowego zapisu, ponieważ „dolna granica kary za dane przestępstwo będzie musiała być wyższa o połowę”.

– Również wprowadzamy możliwość stosowania bezwzględnego dożywocia (...) dzisiaj Kodeks karny nie przewiduje czegoś takiego jak bezwzględne dożywocie, zawsze sąd ma możliwość warunkowo, przedterminowo zwolnić sprawcę. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie rokuje (...) że poprawi się, że będzie kontrolować swoje przestępcze zapędy na tle seksualnym w stosunku do dzieci i dopuści się któregoś z tych najcięższych czynów, które są zagrożone w naszej propozycji karą dożywotniego pozbawienia wolności bądź kara 20 lat pozbawienia wolności, to sąd może wyłączyć możliwości warunkowego, przedterminowego zwolnienia – wskazał Ziobro.

Rząd zajął się we wtorek zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie. Takie rozwiązania podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli jej prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

To reakcja partii rządzącej po opublikowaniu w internecie filmu Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. Dokument ujawnia przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
Zobacz więcej