Polska w grupie państw najbardziej przyjaznych start-upom

Ogółem sklasyfikowano 62 państwa (fot. arch.PAP/Marcin Obara)

Polska znalazła się na siódmym miejscu na świecie w rankingu państw najbardziej przyjaznych start-upom, który sporządził amerykański magazyn „CEOworld Magazine”. W porównaniu z 2018 r., to awans o sześć pozycji. Zwycięzcą okazały się Stany Zjednoczone.

„Wiza dla start-upów”. Polska może przyjąć 60 spółek spoza obszaru UE

– W tym roku uruchomiony zostanie pilotażowy program „Poland Prize”, czyli „wiza dla start-upów”, mamy nadzieję w jego wyniku przyjąć do Polski...

zobacz więcej

Za USA, a przed Polską sklasyfikowano kolejno: Wielką Brytanię, Kanadę, Izrael, Indie i Niemcy, zaś za Polską znalazły się m.in. Szwajcaria na 11. miejscu, Francja na 12., Irlandia na 17., Finlandia na 21., a Japonia na 23. miejscu. Ogółem sklasyfikowano 62 państwa.

Na ogólną pozycję kraju składało się pięć elementów: inwestycje w kapitał ludzki, poziom badań i rozwoju, infrastruktura dla przedsiębiorców, zasoby siły roboczej i system polityczny. Polska uzyskała ogólny wynik 86 punktów na 100 możliwych, zaś w poszczególnych kategoriach oceniona została kolejno na 78, 82, 86, 81 i 78 punktów.

Ranking został sporządzony na podstawie badania przeprowadzonego wśród prawie 195 tys. respondentów z 96 państw, przy czym ponad 96 tys. to osoby z co najmniej średnim wykształceniem z klas średnich i wyższych, ponad 54 tys. to liderzy biznesowi, a pozostali to ogół społeczeństwa.

Jego wyniki zostały przywołany w środę na twitterowym profilu World Index, który zamieszcza wszelkiego rodzaju rankingi i klasyfikacje.

„CEOworld Magazine” to internetowy magazyn informacyjny, skierowany przede wszystkim do liderów biznesowych i wyższej kadry zarządzającej. Jego głównymi konkurentami są „Forbes”, „Fortune” i „Bloomberg Businessweek”.

źródło:

Zobacz więcej