RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

„Newsweek” publikuje dwa sprostowania. Zwlekał z tym półtora roku

Tygodnik Tomasza Lisa podawał nieprawdziwe informacje o senatorze PiS Grzegorzu Biereckim i Krajowej SKOK (fot. arch. PAP/Adam Warżawa)

Tygodnik „Newsweek” Tomasza Lisa opublikował dwa sprostowania do artykułów zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące działań senatora PiS Grzegorza Biereckiego i Krajowej SKOK. Wcześniej odmówił ich publikacji. Sprawę opisał portal wpolityce.pl.

Krystyna Pawłowicz: Tomasz Lis nie opublikował przeprosin w terminie

Tomasz Lis nie przeprosił mnie za swój oszczerczy atak i nie opublikował w terminie nakazanym wyrokiem Sądu przeprosin w Newsweeku – napisała na...

zobacz więcej

W artykule Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli „Dobrodziej prawicy śpi spokojnie” opublikowanym w „Newsweek Polska” w lutym 2016 r. opisywano, jak rzekomo miało wyglądać postępowanie gdańskiej prokuratury w sprawie przepływów pieniędzy między spółką, której członkiem jest Bierecki, a KSKOK. Śledztwo umorzono pod koniec 2015 r.

Artykuł zawierał szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji, w związku z czym Bierecki i KSKOK wystąpili o sądowy nakaz publikacji sprostowań. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 5 września 2017 r. nie został wykonany przez tygodnik, który wniósł skargę kasacyjną. W połowie kwietnia tego roku Sąd Najwyższy ją oddalił, uznając, że stanowisko powodów było w pełni słuszne. W myśl orzeczenia redaktor naczelny tygodnika ma zwrócić Biereckiemu i KSKOK koszty za postępowanie kasacyjne. Tygodnik będzie musiał też opublikować oba sprostowania.

Sprawę skomentował dla portalu mecenas Dariusz Pluta, reprezentujący powodów.

– Dla mnie zadziwiające w tej sprawie było i pozostaje ignorowanie prawomocnego wyroku sądu nakazującego publikację sprostowań przez redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska”, który na co dzień deklaruje przywiązanie do zasad praworządności oraz szacunek dla prawomocnych i wykonalnych wyroków sądowych. (…) W rezultacie jednak nastąpiło zwycięstwo prawa i jego racjonalnej wykładni (i to na najwyższym poziomie orzeczniczym Sądu Najwyższego) nad działaniami i postawą, których celem było niedopuszczenie lub co najmniej istotne opóźnienie skorzystania przez uprawnionych z praw podmiotowych zagwarantowanych ustawą, tj. prawa do sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej informacji zawartych w materiale prasowym – powiedział.

Poniżej treść sprostowań zamieszczonych w „Newsweeku”:

Sprostowanie

W materiale prasowym opublikowanym na str. 10-12 oraz str. 14 numeru 7/2016 Newsweek Polska pt. „Dobrodziej prawicy śpi spokojnie” zawarto nieścisłą wiadomość dotyczącą mojej osoby która wymaga sprostowania.

Tomasz Lis przegrał proces z Krystyną Pawłowicz. Ma tydzień na przeprosiny

„Właśnie prawomocnie wygrałam proces cywilny z »Newsweekiem« o naruszenie moich dóbr osobistych przez Renatę Kim i Tomasza Lisa” – poinformowała na...

zobacz więcej

Nieprawdą jest, że zignorowałem postanowienie prokuratury w przedmiocie wydania jakiegokolwiek dokumentu albo że zasłoniłem się tajemnicą przedsiębiorstwa. Na pisemne wezwanie prokuratury niezwłocznie złożyłem materiały, którymi dysponowałem, wskazując jednocześnie w piśmie złożonym do akt sprawy, że pozostałe materiały, jako objęte tajemnicą, do której przestrzegania jestem zobowiązany jako Prezes Zarządu SKOK Holding, złożę po zwolnieniu mnie przez prokuratora z tej tajemnicy. Decyzja o zwolnieniu mnie z tej tajemnicy nie została podjęta.

Grzegorz Bierecki

Sprostowanie

W materiale prasowym opublikowanym na str. 10-12 oraz str. 14 numeru 17/2016 Newsweek Polska pt. „Dobrodziej prawicy śpi spokojnie” zawarto nieprawdziwe wiadomości odnoszące się m.in. do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (dalej: KSKOK) wymagające sprostowania:

1. Nieprawdą jest, że prokurator prowadząca postępowanie odnotowała, iż: „Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin wnioskował o pomoc stabilizacyjną, która umożliwiałaby proces sanacji tej kasy, a której ostatecznie nie otrzymał. Krajowa SKOK dysponowała adekwatnymi do oczekiwać zarządcy komisarycznego środkami (…)”. Powyższy cytat, który dotyczy KSKOK, jest nieprawdziwy.

Piotr Duda wygrał proces z Tomaszem Lisem. „Newsweek” musi sprostować

Piotr Duda wygrał z Tomaszem Lisem w Sądzie Najwyższym. Chodzi o artykuł, w którym „Newsweek” napisał, że Duda spędzał luksusowe wakacje na koszt...

zobacz więcej

2. Nieprawdą jest, że KSKOK nie wykonuje, bądź nie wykonywała nadzoru właścicielskiego nad SKOK Holding Sarl (dalej: SKOK Holding).

3. Nieprawdą jest, że KSKOK rezygnuje na rzecz SKOK Holding z należnej dywidendy praz że podejmuje decyzje w interesie tej spółki. KSKOK nigdy nie rezygnowała z takiej dywidendy, a decyzje podejmuje w interesie wszystkich swoich członków oraz swoim.

4. Nieprawdą jest, że śledztwo w zakresie wyłączonego „wątku dywidendy” dotyczyło szkody wyrządzonej „majątkowi SKOK-ów” albowiem taka kategoria w sensie prawnym i faktycznym w ogóle nie istnieje. KSKOK nie została wyrządzona żadna majątkowa krzywda.


Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

źródło:
Zobacz więcej