RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Spędził w celi 18 lat. Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary dożywocia

Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary wobec Arkadiusza Kraski, skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie. Oznacza to, że skazany będzie mógł oczekiwać na wolności na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie jego postępowania i uniewinnienie – poinformował zespół prasowy SN.

Arkadiusz Kraska od 19 lat odsiaduje dożywocie. Prokuratura: Jest niewinny

Według prokuratury Arkadiusz Kraska, który odsiaduje wyrok dożywocia ze rzekomą mafijną egzekucję dwóch mężczyzn, nie pociągał za spust i jest...

zobacz więcej

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, obrońca skazanego i prokurator 12 kwietnia br. wnieśli o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie w związku z wniesionym 7 marca br. wnioskiem prokuratora o wznowienie postępowania i uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów.

– Według Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie zachodzi obecnie wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, czego domaga się prokurator – powiedział Michałowski. – W świetle powyższego stanowiska SN uznał, że dalsza izolacja penitencjarna skazanego nie powinna być kontynuowana do czasu merytorycznego rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania – dodał.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Wniosek o uniewinnienie SN ma rozpoznać 9 lipca.

źródło:

Zobacz więcej