RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Prezydent: My, Polacy, jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata

Prezydent Andrzej Duda i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Święta Konstytucji 3 maja (fot.PAP/Rafał Guz)
Prezydent Andrzej Duda i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Święta Konstytucji 3 maja (fot.PAP/Rafał Guz)

My, Polacy jesteśmy narodem, który nie tylko tworzył własną historię, ale który wpłynął także na dzieje Europy, świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

Prezydent odznaczył Orderami Orła Białego Czesława Bieleckiego, Wincentego Kućmę i Władysława Siemaszkę

Prezydent Andrzej Duda w Święto Konstytucji 3 Maja odznaczył w piątek na Zamku Królewskim Orderami Orła Białego byłego opozycjonistę Czesława...

zobacz więcej

– W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność – powiedział w piątek prezydent.

– Są jednak też i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste własne momenty historyczne, ale są też takie, których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskich, czyli znacznie szerzej poza domeną danego państwa czy danego narodu. Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy – narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własną mentalność, tożsamość, kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy – dodał.

Punkty zwrotne

Prezydent w wystąpieniu podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym podkreślił, że jednym z fundamentalnych momentów w naszej historii był chrzest Polski. Dzięki temu – jak mówił – nasz kraj wszedł do chrześcijańskiej Europy i dzięki temu staliśmy się narodem, i państwem „prawdziwie europejskim”. Andrzej Duda wskazał, że właśnie od tamtego czasu zawsze jesteśmy Europejczykami.

Kolejnymi wydarzeniami pozytywnymi w polskiej historii, na które prezydent zwrócił uwagę, była koronacja Bolesława Chrobrego, a następnie utworzenie Unii Polsko-Litewskiej. – Pierwszą taką unię w Europie, która, można śmiało powiedzieć, stała się w jakimś sensie pierwowzorem dla Unii Europejskiej – zaznaczył Andrzej Duda.

Msza św. w intencji ojczyzny w Święto Konstytucji 3 Maja

Kard. Stefan Wyszyński był daleki i wolny od wszelkiego niebezpieczeństwa nacjonalizmu, choć niezwykle kochał Polskę; uczył nas w jaki sposób...

zobacz więcej

Według prezydenta, Unia polsko-litewska była „wielkim przykładem dla Europy i dla innych narodów, w jaki sposób można żyć pokojowo i jak można rozwiązać wspólnie wiele spraw ustrojowych, w jaki sposób można budować międzysąsiedzką, pokojową, dobrą koegzystencję i współpracę”. Jak dodał, był to też wielki wpływ na kształtowanie się europejskiej demokracji.

Konstytucja

Andrzej Duda mówił też o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, które – jak ocenił – było wielkim wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach świata.

Jak dodał, konstytucja ta „w nowoczesny sposób normowała ustrój państwowy”. – Akt niezwykły, świadectwo wielkiej mądrości, przenikliwości i wielkiego patriotyzmu – podkreślił prezydent. Jego zdaniem to „nasz wielki dorobek, na którym później wzorowały się inne państwa Europy i państwa świata”.

Podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda stwierdził, że należy dyskutować nad zmianami w konstytucji, o tym, czy powinniśmy zagwarantować konstytucyjnie obecność w UE i NATO. – Osobiście jestem przekonany, że tak – oznajmił.– Przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. To jest to, czego nie zdołali wtedy niestety przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 maja. My mamy dzisiaj tę sposobność, mamy wolną ojczyznę, która jest niezagrożona, ojczyznę, która jest bezpieczna także dzięki obecności w sojuszach – dodał.

228 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była...

zobacz więcej

Prezydent zwrócił uwagę, że dziś mamy dobry okres w naszych dziejach. Od 30 lat – jak mówił – żyjemy w wolnej, rzeczywiście suwerennej i rzeczywiście niepodległej ojczyźnie. – Ta niepodległa i rzeczywiście suwerenna ojczyzna trwa już dłużej niż trwała II RP, bo to było tylko 20 lat – zaznaczył.

– Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować rzeczywiście państwo silne, rzeczywiście państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie – przekonywał.

Jak dodał, Polska podjęła „bardzo mądre decyzje”. W tym kontekście dziękował wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do NATO, Unii Europejskiej. – To właśnie dzięki ich staraniom, ich decyzjom, także dzięki słowom Ojca Świętego Jana Pawła II dzisiaj jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach – wskazał.

– To był pokaz mądrości politycznej. Tam trzeba być i tam warto być – stwierdził.

Nawała turecka i sowiecka

Duda zaznaczył jednocześnie, że najważniejsze jest jednak to, że „obecność tam nam się zwyczajnie należała”. – Właśnie patrząc przez pryzmat naszej historii, patrząc przez pryzmat naszych zasług – podkreślił. Jako przykład podał zatrzymanie nawały tureckiej pod Wiedniem czy „zatrzymanie nawały sowieckiej na przedpolach Warszawy w 1920 roku.”.

„Polska jest dumna, że razem z Litwą przygotowała taki ważny akt prawny jak Konstytucja 3 maja”

Polska jest dumna, że wspólnie z Litwą przygotowała tak ważny akt prawny, jakim jest Konstytucja 3 Maja – oświadczyła w czwartek w Wilnie prezes...

zobacz więcej

Sprawiedliwe państwo

Prezydent przyznał, że chciałby, aby Polska była krajem sprawiedliwości społecznej. – Chciałbym, żeby ludzie mieli poczucie, że wymiar sprawiedliwości w Polsce niesie rzeczywiście sprawiedliwość, żeby mieli do niego zaufanie, żeby mówili, że w Polsce sądy działają dobrze, żeby mówili, że w Polsce są uczciwe władze – powiedział.

Dodał, że chciałby również, aby ludzie mówili, że w Polsce sprawy są dobrze załatwiane i że myśli się i realizuje ich potrzeby, a ten, kto jest potrzebujący, otrzymuje wsparcie.

– To jest właśnie silne państwo; silne państwo to takie, które dba o swojego obywatela, zapewnia mu bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Czynimy to, chciałbym, żebyśmy czynili to jeszcze sprawniej – podkreślił Duda.

Mówił, że twórcy Konstytucji 3 maja marzyli o państwie sprawiedliwości. – Rzecz jasna na tamte czasy, ale myśleli o całym społeczeństwie i dlatego właśnie w Konstytucji 3 maja ujęte są na ówczesne czasy wszystkie stany - to niezwykle istotne. I my dzisiaj też tak nowocześnie powinniśmy myśleć –powiedział Duda.

Życzenia prezes Trybunału Konstytucyjnego dla czytelników portalu z okazji Święta 3 Maja

– Życzę wszystkim, aby świętowali w spokoju, w poczuciu przynależności do wspólnoty – narodu, Europy, wszystkich ludzi na świecie – zwróciła się do...

zobacz więcej

Prezydent wyraził przekonanie „że wspólnym wysiłkiem, patrząc także na wielkie i piękne momenty naszej historii, zdołamy zbudować silną i bezpieczną, spokojną Polskę, gdzie ludziom będzie się żyło dostatnio”. – Taką Polskę, o jakiej przez pokolenia Polacy marzyli, taką Polskę, która będzie silnym państwem europejskim i będzie mogła stanowić jeden z fundamentów Europy oraz jeden z fundamentów bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, ale i światowego – powiedział.

– Wiele zadań przed nami, ale jestem optymistą – stwierdził Duda i dodał, że jest przekonany, że „przy mądrej polityce na to nas stać”.

– Państwo bezpieczne, państwo dostatnie, państwo sprawiedliwe i uczciwie rządzone – takiej Polski życzę państwu, moim rodakom, życzę sobie i życzę Europie – tymi słowami prezydent Andrzej Duda zakończył swoje przemówienie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej