Zmiana komendanta w Centralnym Biurze Śledczym Policji

(fot. CBŚP)

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński powołał na stanowisko komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła Półtorzyckiego. Uroczystość przywitania się ze sztandarem nowego komendanta odbyła się w piątek w siedzibie CBŚP.

Wspólna akcja CBA i CBŚP. Powstrzymano wyprowadzenie milionów z VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały w Warszawie i jej okolicach cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia...

zobacz więcej

W sali konferencyjnej zgromadziła się kadra kierownicza Centralnego Biura Śledczego Policji. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony zastępcy komendanta głównego Policji przez dowódcę uroczystości nadkom. Tomasza Majewskiego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii inspektor Paweł Półtorzycki przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek zastępcy komendanta głównego Policji o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Meldunek o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta CBŚP złożył też insp. Piotr Stasiak.

– Awans jest wyróżnieniem i nagrodą za 25 lat służby, ale pozostaje wielkim kredytem do spłacenia i to zobowiązanie będę miał codziennie na uwadze – mówił podczas uroczystości Paweł Półtorzycki.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

źródło:
Zobacz więcej