Okrągły stół. Rodzice: Musimy dopłacać za wyrównanie poziomu, nie usuwa się złych nauczycieli

Słaba jakość edukacji sprawia, że rodzice muszą inwestować ogromne ilości pieniędzy i pracy, by dziecko osiągnęło odpowiedni poziom w wybranych przedmiotach. Problemem jest również negatywna selekcja w zawodzie nauczyciela i brak procedur zapobiegających zatrudnianiu bądź umożliwiających zwalnianie osób, które nie powinny uczyć dzieci – to problemy, jakie podczas oświatowego okrągłego stołu poruszyła jedna z przedstawicielek rodziców, Barbara Budzyńska-Korulczyk.

Bez rannego wstawania, dzwonka i presji ocen. Ucieczka ze szkoły

Zatrudnianie nauczycieli domowych czy guwernantek jest w naszym kraju wciąż rzadko spotykane. Inaczej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie w domu uczy...

zobacz więcej

– Jakość edukacji na terenach wiejskich jest bardzo słaba. Większość absolwentów szkół podstawowych, którzy dostają się potem do liceów w miastach powiatowych czy wojewódzkich, wymaga ogromnego nakładu pracy rodziców – wskazywała Budzyńska-Korulczyk podczas swojego wystąpienia.

Matka ucznia VIII klasy zwróciła uwagę, że pociąga to za sobą koszty, które rodzinom nie są zwracane.

– Nikt nie zapyta, ile ja muszę zapłacić za kursy języka angielskiego, żeby on podgonił uczniów szkół z miast. Nikt mnie nie zapyta, ile ja muszę włożyć pracy, pieniędzy w naukę podstaw informatyki, żeby dziecko z takiej małej miejscowości mogło dogonić dzieci z większych miast, bo chce skończyć dobrą szkołę średnią i chce dalej się uczyć: iść na studia – mówiła uczestniczka okrągłego stołu.

Barbara Budzyńska-Korulczyk dodała, że rodzice oczekują „nauczycieli nie z przypadku i nie z negatywnej selekcji”. Poprosiła o wypracowanie metod, które zapobiegną zatrudnianiu jako nauczycieli „ludzi, którzy nie są do tego powołani”, lub „sposobu zwalniania ich z tego zawodu”.

– Mam dużo przykładów, gdzie nauczyciel powinien być zwolniony dawno, ale nie uczyniono tego – oświadczyła.

Przedstawicielka rodziców zauważyła również, że nie istnieje procedura naprawcza wobec szkół, które przez wiele lat zajmują ostatnie miejsca w rankingach.

źródło:
Zobacz więcej