Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów (fot. tvp.info /Sochacki)

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. M.in. wyklucza ona możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji

Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. zarzucał Zalewskiej m.in. chaos w...

zobacz więcej

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 180 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, nie będzie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

Nowelizacja zakłada też, że z chwilą wejścia w życie nowych przepisów z mocy prawa umorzeniu ulegną toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN.

Zdaniem autorów nowelizacji przyjęte przepisy zmierzają do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca TK orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.

Projekt autorstwa PiS, został opublikowany na stronie Sejmu w minionyły czwartek jako projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwotnie przewidywał on, że decyzje o uchyleniu immunitetu sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji, miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN.

Projekt zakładał też, że gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, to prezydent wybierałby go spośród wszystkich sędziów tego sądu. Nie byłoby też możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

Po złożeniu autopoprawki przez posła PiS Marka Asta tytuł projektu noweli został zmieniony na: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych”. Poprawka wykreśliła też z pierwotnej wersji projektu zapis dotyczący wyboru I prezesa SN przez prezydenta oraz zapis o kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN ws. uchylania immunitetu sędziom.

Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie siedmiu dni od ich ogłoszenia.

źródło:

Zobacz więcej