NIK: program „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych

Program „Leki 75 plus” obowiązuje od września 2016 roku (fot. Pexels)

Program „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych. W budżetach domowych osób starszych zauważalny był spadek wydatków na leki – wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów.

Już prawie 2,5 mln seniorów skorzystało z projektu „Leki 75 plus”

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od wejścia w życie projektu „75 plus” do kwietnia tego roku z darmowych leków skorzystało ponad 2,47 mln...

zobacz więcej

Rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 lat obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

NIK wskazał, że limit wydatków na program z budżetu państwa na lata 2016-2025 określono na około 8,3 mld zł, przy założeniu wzrostu funduszy na ten cel w każdym kolejnym roku. Zaznaczono, że w wykazach bezpłatnych leków dla seniorów są tylko te objęte refundacją na zasadach ogólnych, odbierać bezpłatne leki mogą oni tylko na podstawie recept oznaczonych kodem „S”, do których wystawienia uprawnieni są przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Izba zwróciła uwagę, że na wykluczenie z tej grupy lekarzy specjalistów zwracały uwagę podmioty lecznicze i część środowiska medycznego, wskazując, że zawężenie kręgu uprawnionych do wystawiania bezpłatnych recept może powodować problemy seniorów z dostępem do darmowych produktów.

Przypomniano też, że Ministerstwo Zdrowia jeszcze na etapie konsultacji publicznych ustawy tłumaczyło, iż jest świadome, że to ograniczenie niesie za sobą konieczność dodatkowej wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Miało to m.in. przeciwdziałać zjawisku tzw. polipragmazji, czyli przyjmowania przez pacjenta jednocześnie zbyt wielu leków, między którymi mogą zachodzić niepożądane interakcje.

„W kieszeniach starszych pacjentów, w wyniku programu Leki 75+, zostało 370 mln zł”

– Wszystko wskazuje na to, że program działa dobrze. Nadużyć jest niewiele, co dwa miesiące poszerzamy tę listę. Pierwsza liczyła nie więcej niż...

zobacz więcej

Poszerzony katalog schorzeń

NIK zauważyła, że w wykazie produktów przysługujących seniorom od uruchomienia programu stopniowo pojawiały się nowe, poszerzając jednocześnie katalog schorzeń, do których leczenia były przeznaczone. Na listę w kolejnych miesiącach wprowadzono leki najczęściej stosowane w chorobach przewlekłych, charakterystycznych dla osób w podeszłym wieku.

Oceniono, że „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych i spadły ich wydatki na leki. W 2017 r. seniorzy wydali na leki refundowane mniej niż w 2015 r., gdy program jeszcze nie działał.

Podczas kontroli wśród seniorów korzystających z programu przeprowadzono ankietę. 61 proc. pytanych deklarowało spadek miesięcznych wydatków na realizację recept. Skala miesięcznych oszczędności u ponad połowy respondentów nie przekraczała 50 zł, a ponad jedna czwarta wskazała na spadek wydatków w granicach 50-100 zł.

„Pomimo korzyści, jakie przyniosło osobom w podeszłym wieku wprowadzenie »Leki 75 plus«, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy potrzeby seniorów, poprzez odpowiedni dobór produktów na listę leków bezpłatnych, uwzględniono w sposób optymalny” – oceniono.

źródło:

Zobacz więcej