Szef KRS: Wyrok TK wzmocnił pozycję sędziów mianowanych przez Radę

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów - członków Rady w grudniu 2017 r. (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wzmocnił pozycję sędziów powołanych na wniosek obecnej Rady – powiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Przepisy były kwestionowane przez SN, który jednak nie zwrócił się w tej sprawie do TK, lecz do TSUE.

TK orzekł w sprawie wyboru sędziów KRS

Przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją – orzekł w poniedziałek...

zobacz więcej

Chodzi o orzeczenie TK z marca 2019 r. w sprawie zasad powoływania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków KRS, są zgodne z konstytucją.

Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły: sama KRS (w listopadzie 2018 r.) i grupa senatorów PiS (w lutym 2019 r.)

Przewodniczący KRS powiedział, że ten wyrok Trybunału „uspokoił sędziów bezpośrednio zainteresowanych w tej sprawie, czyli tych nominowanych w ostatnich miesiącach”. Jak dodał dotyczy to grupy ok 200 sędziów.

– To jest krąg osób mogących mieć największe wątpliwości. Teraz sędziowie ci mają w ręku zasadniczy argument ostatecznie przesądzający o legalności ich wyboru. Jestem przekonany, że tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego są oni uspokojeni – dodał sędzia Mazur.

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów - członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór przez Sejm 15 członków – sędziów KRS na wspólną czteroletnią kadencję. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwsze posiedzenie KRS wybranej zgodnie z nowymi zasadami odbyło się pod koniec kwietnia 2018 roku.

We wnioskach do TK zwrócono się także o ocenę konstytucyjności przepisów umożliwiających kandydatom na sędziów w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz Sądzie Najwyższym odwoływanie się od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów.

Ekspert: To nie przypadek, że rzecznik TSUE ogłosi opinię chwilę przed wyborami

Decyzja, by na trzy dni przed wyborami ogłosić opinię rzecznika generalnego TSUE, ma stanowić wyraz politycznego nacisku zmiękczającego polski...

zobacz więcej

Dotychczas - zgodnie z ustawą - w przypadku uchwał dotyczących powołań na sędziów np. sądów powszechnych takie odwołania trafiały do SN, zaś odwołania od uchwał w sprawie powołań sędziów SN trafiały do NSA.

TK orzekł, że w odniesieniu do tych kwestii niezgodny z konstytucją jest wyłącznie przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

W listopadzie 2018 r. przewodniczący KRS pytany dlaczego Rada podjęła decyzję o skierowaniu wniosku, mówił: „Kwestionuje się konstytucyjność przepisów ustawy o KRS i jednocześnie pomija się drogę sprawdzenia tej konstytucyjności, która jest przewidziana w polskim prawie poprzez zaskarżenie wskazanych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Tego się nie robi, a jednocześnie zadaje się pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Pytanie takie zadał TSUE we wrześniu 2018 r. Sąd Najwyższy.

źródło:

Zobacz więcej