RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Agencja Moody's utrzymała rating Polski. Perspektywa stabilna

Agencja oceniła, że gospodarcza siła Polski jest bardzo wysoka (fot. Shutterstock/Gil C)
Agencja oceniła, że gospodarcza siła Polski jest bardzo wysoka (fot. Shutterstock/Gil C)

Agencja Moody's utrzymała w piątek długoterminowe i krótkoterminowe ratingi Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną, zarówno w walucie krajowej jak i walutach zagranicznych. Decyzję uzasadniono odpornością gospodarki, jej wielkością i dobrą sytuacją.

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski z perspektywą stabilną

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono mocnymi podstawami gospodarki i dobrą...

zobacz więcej

Moody's oceniła, że dług rządowy ma bezpieczny charakter, który nie powinien zostać osłabiony planowaną przez rząd ekspansją fiskalną. Agencja wskazała jednocześnie na „erozję” polskiej siły instytucjonalnej, przejawiającą się w słabnących ocenach praworządności oraz ostatnimi wydarzeniami w systemie sądowniczym.

Jednak – według agencji – stabilna perspektywa dla ratingów Polski odzwierciedla jej pogląd, że ryzyka dla charakteru zadłużenia są wyważone, a perspektywy dla wzrostu gospodarczego są mocne, i zrównoważą wyzwania związane osłabianiem siły instytucji.

Agencja S&P potwierdza rating Polski. Oczekuje „solidnego” wzrostu PKB

Agencja Standard & Poor's utrzymała w piątek ocenę ratingową Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na poziomie „A-” z...

zobacz więcej

Agencja oceniła, że gospodarcza siła Polski jest bardzo wysoka, duża gospodarka doświadcza nieprzerwanego i relatywnie stabilnego wzrost od niemal trzech dekad. Z powodu nieco mniejszej otwartości niż inne gospodarki regionu, Polska jest mniej narażona na efekty zmian zagranicznego popytu. Moody's szacuje, że w 2019 r. wzrost gospodarczy wyniesie 4.4 proc., a w 2020 r. 3.7 proc.

Agencja zauważa, że polski model gospodarczy stoi przed średnio– i długoterminowymi wyzwaniami, np. demograficznymi, z brakiem rąk do pracy włącznie, a w ostatnich latach do utrzymania wzrostu przyczynili się pracownicy zagraniczny, przede wszystkim z Ukrainy. Tym niemniej, w ocenie Moody's, problemy demograficzne wzmogą się w latach 2025–2040 z powodu ograniczania imigracji i starzenia się populacji i może to wpłynąć negatywnie na poziom wzrostu.

Moody's ocenia, że najważniejszymi czynnikami niskiego deficytu z ostatnich lat były wysoki wzrost oraz poprawa ściągalności podatków. Jednak w tym i przyszłym roku spodziewa się wzrostu deficytu w związku z przedwyborczym pakietem wydatków socjalnych. Szacunek deficytu sektora general government Polski na 2019 r. podniesiono do 1,8 proc. PKB z 1,7 proc. (projekcja z września 2018 r.), a na 2020 r. szacuje ten deficyt na 2,6 proc. PKB.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej