MEN: Spada poparcie dla akcji strajkowej w Polsce

Demonstranci podczas akcji protestacyjnej pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej (fot. PAP/Rafał Guz)

67 proc. publicznych przedszkoli oraz ponad 60 proc. szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie – informuje resort edukacji. Dodatkowo w wielu placówkach poszczególni nauczyciele odchodzą od akcji strajkowej.

Nauczyciele ze szkoły na Podlasiu przerwali strajk, by wystawić oceny

Nauczyciele strajkujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie na Podlasiu przerwali protest. Teraz wystawiają oceny; rada pedagogiczna...

zobacz więcej

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwa od 8 kwietnia. Na konferencji prasowej w pierwszym dniu strajku wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewniał, że kuratorzy oświaty „monitorują sytuację pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków i przestrzegania prawa”.

– Patrzymy na to, na ile sytuacja jest dla rodziców trudna i czy dyrektor szkoły i samorząd wypełniają obowiązki nałożone na nich przez prawo – powiedział.

Kopeć poinformował, że z danych zebranych wówczas przez kuratoria wynikało, że do strajku przystąpiło 48,5 proc. szkół i placówek.

Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego w drugim dniu strajku podał, że bierze w nim udział 74,29 proc. szkół i przedszkoli.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany wówczas o liczbę strajkujących nauczycieli odpowiedział, że „nawet, jeżeli przyjmiemy taką wersję bardzo ograniczoną, jest to liczba na poziomie 600 tys. osób”.

Rodzice, szkoła, liberalne media. Słabe punkty strajku nauczycieli [OPINIA]

Część środowiska nauczycielskiego najwyraźniej uwierzyła, że z TVN-em i „Gazetą Wyborczą” wygra dla siebie strajk w oczach opinii publicznej. Ale...

zobacz więcej

W ubiegłym tygodniu związek informował, że w kolejnych dniach skala protestu była na tym samym poziomie.

Podając swoje dane dotyczące zasięgu strajku, ZNP zaznaczył, że nie uwzględniono w nich m.in. szkół i przedszkoli niepublicznych czy społecznych, a także szeregu innych placówek oświatowych takich, jak: szkoły policealne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne itd.

17 kwietnia zakończył się egzamin ósmoklasisty, a w poprzednim tygodniu egzamin gimnazjalny. Jak informuje MEN, egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Wyniki obu egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca. Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym to 21 czerwca.

źródło:

Zobacz więcej