Naukowiec, duszpasterz, następca św. Piotra. Papież senior Benedykt XVI kończy 92 lata

Józef Ratzinger, czyli papież senior Benedykt XVI, 16 kwietnia 2019 r. kończy 92 lata. Swoje papieskie imię przybrał nawiązując do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji. Był pierwszym Niemcem na tronie Piotrowym od czasów Wiktora II (1055-57). Przed wyborem na biskupa Rzymu, w latach 1983-2005, pełnił jeden z najwyższych urzędów watykańskich: prefekta Kongregacji Nauki Wiary – był wówczas najbliższym współpracownikiem św. Jana Pawła II.

Benedykt XVI: Na ostatnim odcinku drogi jestem otoczony miłością i dobrocią

„Pielgrzymuję do Domu” – napisał emerytowany 90-letni papież Benedykt XVI w liście do redakcji dziennika „Corriere della Sera”. Gazeta publikuje...

zobacz więcej

Benedykt XVI urodził się jako Joseph Alois Ratzinger 16. kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w górnej Bawarii. W tym dniu przypadała Wielka Sobota. Kilka godzin po narodzinach noworodka ochrzcił w miejscowym kościele św. Oswalda ks. Josef Stang.

„Fakt, że byłem pierwszym ochrzczonym w nowej wodzie, uważano za szczególny znak” - wspominał po latach w swojej autobiografii „Moje życie”. Podkreślił, że zawsze z wdzięcznością myśli o tym, iż jego życie od początku było „zanurzone w tajemnicy Wielkanocy”.

Jego ojciec, również Józef, był żandarmem; matka, Maria, gospodynią domową. Przyszły papież był trzecim, najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Dzieciństwo i młodość spędził głównie w Traunstein. W 1943 r. Joseph Ratzinger został wcielony do wojska jako pomocnik w artylerii przeciwlotniczej.

Później przeniesiono go do Służby Pracy, w ramach której pracował przy budowie południowo-wschodniego wału obronnego (systemu umocnień ciągnącego się od przeł. Jabłonkowskiej na przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej po słoweńską Dolną Styrię), potemś służył w jednostce obrony.

Tuż przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec opuścił koszary i powrócił do Traunstein. W 1945 r. na krótko trafił do amerykańskiego obozu jenieckiego w Neu-Ulm, z którego został zwolniony 19 czerwca 1945 r.

Dymisja w Watykanie. Powód – ocenzurowanie listu Benedykta XVI

W związku z kontrowersjami wokół zatajenia części listu Benedykta XVI do dymisji podał się szef watykańskich mediów, czyli Sekretariatu ds....

zobacz więcej

W 1946 r. zdał w Traunstein maturę, w latach 1946-51 studiował w seminarium duchownym we Fryzyndze i Monachium. Wspólnie ze swoim bratem Georgiem 29. czerwca 1951 w katedrze we Fryzyndze przyjął święcenia kapłańskie, dwa lata później doktoryzował się, broniąc pracy o św. Augustynie i rozpoczął pracę wykładowcy dogmatyki oraz teologii fundamentalnej we Fryzyndze.

Cztery lata później habilitował się na podstawie rozprawy pt. „Teologia dziejów u św. Bonawentury” i został profesorem kolegium we Fryzyndze, w latach 1959-63 był profesorem w Bonn, a później w Münster.

Podczas Soboru Watykańskiego II (1962-65) ks. prof. Józef Ratzinger był teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, arcybiskupa Kolonii i przewodniczącego episkopatu RFN. Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych.

Lata 1966-69 to profesura teologii dogmatycznej w Tybindze. Na podstawie wykładów dla studentów w 1968 r. powstaje jedna z najbardziej znanych książek Josepha Ratzingera pt. „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. Od 1969 do 1977 r. ks. Ratzinger był profesorem Uniwersytetu w Ratyzbonie, gdzie wykładał dogmatykę. Jednym z jego studentów był Christoph Schönborn, przyszły arcybiskup Wiednia i kardynał.

Benedykt XVI: Pedofilia narodziła się wraz z upadkiem moralnym 1968 r.

Emerytowany papież Benedykt XVI wyraził opinię, że pedofilia w Kościele narodziła się wraz z „upadkiem” moralnym 1968 r. Media opublikowały esej, w...

zobacz więcej

25 marca 1977 r. Paweł VI mianował ks. Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Na zawołanie biskupie nowy ordynariusz obrał słowa: „Współpracownicy prawdy”. Trzy miesiące później, 27 czerwca, w wieku 50 lat został kardynałem.

W 1981 r. św. Jan Paweł II powołał kard. Ratzingera na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary zaś pięć lat później przewodniczącym Komitetu ds. opracowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, który zostaje wydany w 1992 r.

W 2002 r. kard. Ratzinger został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Sprawując tę funkcję 8. kwietnia 2005 r. przewodniczył uroczystościom pogrzebowym zmarłego sześć dni wcześniej św. Jana Pawła II i zwołał kardynałów na konklawe. 19. kwietnia 2005 r. został wybrany na 265. papieża. Przybrał imię Benedykta XVI.

Jako papież chciał po dynamicznych latach pontyfikatu Papieża Polaka wyprowadzić Kościół na spokojniejsze wody. Za główny cel postawił sobie pogłębienie przełomowych elementów dzieła św. Jana Pawła II, jego teologicznego dopracowania i ugruntowania.

Benedyktowi XVI bardzo szybko udało się wyjść z cienia swojego poprzednika. W swoim pontyfikacie inaczej rozkładał akcenty, zwłaszcza w debacie na temat spuścizny Vaticanum II. Jego zdaniem nowe idee powinny być wplecione w tkankę tradycji Kościoła. Sobór nie był dla Benedykta XVI przełomem, reczej etapem w dwutysiącletniej historii Kościoła.

Tekst Benedykta XVI był gotowy przed szczytem w Watykanie. Nie dotarł do biskupów

Kilka dni temu media opublikowały esej Benedykta XVI, który poświęcony był nadużyciom seksualnym popełnianym przez duchownych. Zastanawiano się,...

zobacz więcej

Stąd jego wysiłki na rzecz powrotu do tradycji, jak próby uregulowania statusu kanonicznego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (FSSPX) zrzeszającego księży odprawiających liturgię według tradycyjnego Mszału Jana XXIII z 1962 r. czy zniesienie ograniczeń dotyczących korzystania z tego Mszału (jako „nadzwyczajnej formy liturgii Kościoła”) przez pozostałych kapłanów.

W czasie ośmioletniego pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 zagraniczne wizyty apostolskie. W dniach 24-28 maja 2006 r. ramach drugiej podróży zagranicznej odwiedził Polskę. Był w Warszawie, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach i Krakowie, gdzie odprawił mszę dla około miliona wiernych. Na zakończenie wizyty udał się do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie złożył hołd ofiarom hitleryzmu.

Dwa razy poprowadził Światowe Dni Młodzieży: w Kolonii i Sydney. W 2011 r. z inicjatywy Benedykta XVI odbyło się spotkanie międzyreligijne w Asyżu. W czasie jego pontyfikatu Stolica Apostolska zaangażowała się w inicjatywy na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. W maju 2009 r. w ramach swej 12. podróży zagranicznej Benedykt XVI pielgrzymował do Ziemi Świętej. Odwiedził Jordanię, Izrael i Autonomię Palestyńską.

Za jego pontyfikatu również relacje z islamem rozwijały się i były poprawne mimo burzy, jaką wywołał wykład Benedykta XVI w 2006 r. na uniwersytecie w Ratyzbonie, w którym padły krytyczne słowa pod adresem Mahometa.

Franciszek w odwiedzinach u Benedykta XVI

Papież Franciszek odwiedził we wtorek swego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI, by złożyć mu wielkanocne życzenia. Watykaniści zauważają, że...

zobacz więcej

W sumie pontyfikat Benedykta był bogaty w wiele znaczących wydarzeń. Papież ogłosił i poprowadził kilka ciekawych inicjatyw duszpasterskich jak: Rok św. Pawła (2008/2009), Rok Kapłański (2009/2010) i Rok Wiary (2012/2013). Powołał do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i ustanowił ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą przejść do Kościoła katolickiego.

Był też autorem wielu ważnych dokumentów, m.in. encyklik: „Deus caritas est” (o miłości chrześcijańskiej - 2005), „Spe salvi” (o nadziei chrześcijańskiej - 2007) i „Caritas in veritate” (o miłości w prawdzie - 2009).

Na ogłoszenie swojej rezygnacji Benedykt XVI wybrał moment, gdy „wzburzone fale wokół łodzi Kościoła” ponownie się uspokoiły. Jak podkreślił w wywiadzie z Peterem Seewaldem pt. „Ostatnie rozmowy”, nie chciał opuszczać Kościoła w niebezpieczeństwie, ale decyzję o ustąpieniu podjął w momencie spokojnym, gdy po prostu nie dawał już rady.

W wygłoszonym w obecności kardynałów 11 lutego 2013 r. po łacinie oświadczeniu powiedział: „Z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową”. Po siedmiu latach, dziesięciu miesiącach i dziewięciu dniach jego pontyfikat zakończył się 28 lutego 2013 r.

Mija sześć lat od wyboru papieża Franciszka

27 podróży do 41 krajów, dwie encykliki, pierwsze miejsce w rankingach zaufania we Włoszech z około 80-procentowym poparciem, nadal nieukończona...

zobacz więcej

Papież senior mieszka w byłym klasztorze „Mater Ecclesiae” w Ogrodach Watykańskich. Uznanie dla swojego poprzednika wielokrotnie wyrażał papież Franciszek. „Spójrzmy na Benedykta XVI, który zdecydował się spędzić na modlitwie i słuchaniu Boga ostatnią część swojego życia! Jakże to piękne!” – powiedział w marcu 2015 r. podczas audiencji ogólnej poświęconej wartości i znaczeniu roli dziadków w rodzinie.

Po ustąpieniu Benedykt XVI kilkakrotnie brał udział w publicznych wydarzeniach. Koncelebrował mszę podczas kanonizacji świętych Jana XXIII i Jana Pawła II w 2014 r. oraz beatyfikacji Pawła VI w 2015 r. Jako pierwszy pielgrzym przeszedł przez Bramę Miłosierdzia w bazylice watykańskiej 8 grudnia 2015 r. z okazji inauguracji Roku Jubileuszowego.

28 czerwca 2016 r. w Pałacu Apostolskim spotkał się z Franciszkiem i bliskimi z okazji 65. rocznicy swoich święceń kapłańskich. Ostatni raz w listopadzie 2016 r. po konsystorzu w bazylice św. Piotra nowi kardynałowie wraz z papieżem Franciszkiem odwiedzili go w klasztorze Mater Ecclesiae.

Papież senior cały czas pracuje intelektualnie. Ostatnio szerokim echem na świecie odbił się opublikowany 11 kwietnia na łamach niemieckiego pisma „Klerusblatt” obszerny artykuł pt. „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”. Tekst składa się z trzech punktów, w których papież senior przedstawia swoje przemyślenia n temat źródeł kryzysu Kościoła związanego z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych i nakreśla drogę walki z tym kryzysem.

Papież z Niemiec dzięki swej wybitnej inteligencji i ludzkiej skromności zyskał sobie nie tylko uznanie, ale i niezwykłą sympatię na całym świecie.

Na pewno czas sprawowania przez niego papieskiego urzędu nie był „pontyfikatem przejściowym”. Jako jeden z najwybitniejszych teologów XX i XXI w. jest papież Ratzinger autorem tak wybitnych książek, jak m. in.: „Wprowadzenie do chrześcijaństwa”, „Teologia liturgii”, „Eschatologia – śmierć i życie wieczne” czy „Jezus z Nazaretu”.

Od 2012 r. wydawane są „Opera omnia” będące cyklem dzieł zebranych, prezentujących dorobek filozoficzno-teologiczny kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Wydawcą polskich przekładów dzieł, które łącznie ukażą się w 16 tomach, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.

źródło:
Zobacz więcej