Bomba demograficzna zagraża Japonii

Oczekuje się, że połowa osób urodzonych w Japonii w 2007 roku będzie żyła do 107 lat (fot. Takahiro Yoshida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzega przed ryzykiem, jakie zagraża Japonii wskutek postępującego starzenia się jej ludności. W raporcie zwróciła przy tym uwagę na niekorzystną okoliczność dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Chińczycy się starzeją. Władze dostrzegły problem

W ciągu ostatnich 5 lat przybyło 34 miliony obywateli Chin – tak wynika z najnowszego spisu powszechnego przeprowadzonego w tym kraju. Eksperci...

zobacz więcej

W 2017 roku liczba osób, które ukończyły 65. rok życia, była równa 50 proc. ludności w wieku aktywności zawodowej (od 20 do 64 lat), podczas gdy w 2050 roku będzie to już 79 proc. – stwierdza raport ogłoszony przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurrię.

– Oczekuje się, że połowa osób urodzonych w Japonii w 2007 roku będzie żyła do 107 lat – oświadczył Gurria, prezentując raport. Wynika z niego, że jeśli nie przeprowadzi się szeregu nieodzownych reform, w Japonii będzie ubywać siły roboczej, co sprawi, że w 2050 roku zostanie ona zredukowana o jedną czwartą.

Według przedstawionych przez Gurrię oficjalnych obliczeń, jeśli w 2018 roku społeczne koszty utrzymania osób, które osiągnęły tak zwany trzeci wiek, stanowiły 18,8 proc. PKB, to w 2060 roku – jeśli nie wprowadzi się żadnych zmian – będą one stanowiły już 23,2 proc. PKB. Gurria mówił o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego, który formalnie wynosi obecnie 65 lat, chociaż w praktyce w większości japońskich przedsiębiorstw – 60 lat.

Raport OECD dotyczący Japonii wskazuje na bardzo ograniczone możliwości zatrudnienia, jakie mają kobiety, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do stanowisk kierowniczych, chociaż sytuacja w tym względzie poprawiła się.

Istotną rolę odgrywa w tej dziedzinie dyskryminacja płacowa dotycząca kobiet, chociaż wobec szybko pogłębiającego się braku wykwalifikowanych pracowników nierówność płacowa miedzy mężczyznami a kobietami nieco zmalała. Niemniej jedynie w dwu spośród krajów członkowskich OECD kobiety są pod tym względem w gorszej sytuacji niż Japonki. To Estonia i Korea Południowa.

W Japonii, trzeciej na liście światowych potęg gospodarczych, „kobiety stanowią 10 proc. deputowanych do izby niższej parlamentu” – przypomniał Gurria. Jeśli chodzi o prace domowe, w krajach należących do OECD więcej czasu niż Japonkom zabierają one Turczynkom, Portugalkom i Meksykankom.

źródło:

Zobacz więcej