Polska trzecia w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

Polska nadal atrakcyjna dla inwestycji zagranicznych (fot. Shutterstock/HelloRF Zcool)

Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo–Wschodniej i krajów nadbałtyckich, w sumie z 20 państw. Wyprzedzają nas Estonia i Czechy, a za nami plasuje się Słowacja i Słowenia – wynika z informacji Polsko–Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej.

Polska magnesem dla inwestorów

Polska jest na europejskim podium pod względem przyciągania nowych inwestycji – informuje „Rzeczpospolita”. Gazeta wskazuje, że rośnie znaczenie...

zobacz więcej

Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje głównie za członkostwo w UE, jakość kadr i dostępność poddostawców, a krytyczne – za niską przewidywalność polityki gospodarczej – podano w przeprowadzonej po raz 14. ankiecie koniunkturalnej 2019 Polsko–Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej.

Ponad połowa (54,4 proc.) ankietowanych inwestorów zagranicznych w Polsce dobrze ocenia aktualny stan naszej gospodarki. Kolejne 37,7 proc. wybrało ocenę zadowalającą, a negatywną opinię wyraziło 7,8 proc. ankietowanych. Słabiej niż w zeszłym roku oceniana jest perspektywa rozwoju gospodarki – niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że sytuacja w gospodarce będzie się poprawiać (w zeszłym roku było to ok. 34 proc. inwestorów), zdecydowana większość ocenia, że sytuacja pozostanie bez zmian, a ponad jedna czwarta – że kondycja naszej gospodarki pogorszy się w 2019 r.

W 2019 r. do czołówki najlepiej ocenianych czynników atrakcyjności inwestycyjnej Polski dołącza „dyscyplina płatnicza firm”. Kolejne miejsca zajmują jakość wykształcenia akademickiego i stan infrastruktury. Najniższe noty uzyskuje sfera regulacyjna: poziom przewidywalności polityki gospodarczej i stabilności polityczno–społecznej, a także system i instytucje podatkowe i obciążenia podatkowe.

Podobnie jak w zeszłym roku, firmy sygnalizują niską dostępność wykwalifikowanych pracowników i presję na koszty wynagrodzeń. „Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2019 r. jest jednak znacznie mniejszy niż w ubiegłorocznej ankiecie – w 2019 r. to ok. 3,7 proc. wobec 6,2 proc. prognozowanych wiosną 2018 r.”– wskazuje AHK.

Ankietowani przedsiębiorcy „dość optymistycznie” oceniają sytuację własnych firm. „Mimo niepewności w sferze regulacyjnej, jaką generuje szybko zmieniające się prawo gospodarcze i wyzwania, jakim jest sytuacja na rynku pracy, przedsiębiorcy pozostają optymistami w kwestii perspektyw dla działalności ich własnych firm w kolejnych miesiącach 2019 r.” – wskazano.

Estonia – lider tegorocznego rankingu – zdobywa 4,2 pkt. na sześć możliwych i awansuje z pozycji trzeciej, zajmowanej w zeszłym roku. Czechy z oceną 4,16 pkt. zajmują miejsce drugie, a trzecie Polska z oceną 4,05 pkt. W rankingu wyprzedzamy Słowację (4,02 pkt.) i Słowenię (3,98 pkt.). W tegorocznym zestawieniu klasyfikowanych oceniano 20 państw.

Polsko–Niemiecka Izba Przemysłowo–Handlowa przeprowadziła badanie w lutym i marcu 2019 r. we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC). Udział wzięło 205 firm zagranicznych działających w Polsce i ok. 1,4 tys. inwestorów zagranicznych w Europie.

źródło:

Zobacz więcej