RAPORT

Kampania 2020

PKW zarejestrowała 25 komitetów w wyborach do PE

Polacy będą wybierać 52 europosłów (fot. REUTERS/Vincent Kessler)

Do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiło się 30 komitetów wyborczych chcących wystawić kandydatów w wyborach do PE. PKW zarejestrowała 25 komitetów, jeden wezwała do usunięcia wady zgłoszenia, a czterem komitetom odmówiła rejestracji.

Wojciech Hermeliński odchodzi z PKW

W piątek wygasa członkostwo w Państwowej Komisji Wyborczej jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego; w Komisji zastąpić ma go sędzia...

zobacz więcej

Termin zgłoszeń do PKW komitetów wyborczych chcących wystawić kandydatów w majowych wyborach do PE minął w poniedziałek.

Z 25 zarejestrowanych komitetów wyborczych 16 to komitety wyborcze partii, 6 to komitety wyborcze wyborców, a 3 to komitety wyborcze koalicji partii politycznych.

Wśród komitetów wyborczych partii są: KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi; KW Związku Słowiańskiego; KW Jedność Narodu; KW Ruch 11 Listopada; KW Prawo i Sprawiedliwość; KW Wiosna Roberta Biedronia; KW Piast-Jedność Myśli Europejskich Narodów; KW Stronnictwa Pracy; KW Normalny Kraj; KW Alternatywa Społeczna; KW Porozumienie Jarosława Gowina; KW Odpowiedzialność; KW Prawica Rzeczypospolitej; KW Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP; KW Partii Kierowców; KW II Rzeczpospolita Polska.

Komitety wyborcze wyborców to: KWW Kukiz'15; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy; KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski; KWW Konfederacja Polski Niepodległej-Niezłomni; KWW „Wspólnie dla Częstochowy”; KWW Polskie Rodziny Razem.

Komitety koalicji partii to: KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KKW Polexit-Koalicja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Szykują się ciekawe pojedynki w dużych miastach

Jacek Saryusz-Wolski, Włodzimierz Cimoszewicz i Robert Biedroń w Warszawie, Beata Szydło i Róża Thun w Krakowie, Anna Zalewska i Janina Ochojska we...

zobacz więcej

KWW Ruch Odbudowy Polski został wezwany do usunięcia wady.

Komisja odmówiła rejestracji 4 komitetom: KWW Kamil Kołobycz; KWW Inżynierów i Techników Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Gospodarka; KW KORWiN; KWW Adam Lech Janowski.

Z kolei termin rejestracji przez komitety wyborcze list kandydatów startujących w wyborach do PE mija 16 kwietnia.

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów; liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Kodeks wyborczy wprowadził ponadto obowiązek umieszczenia przez komitety wyborcze na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. Lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komitet, który zgłosił w co najmniej połowie okręgów wyborczych listy (każda poparta 10 tys. podpisów wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu), może zgłosić listy w pozostałych okręgach już bez konieczności dołączania do nich podpisów.

Grzegorz Schetyna „czuje w powietrzu zwycięstwo”. Powinien spojrzeć w sondaże

– W powietrzu naprawdę czuć już zwycięstwo. Tak jak na wrocławskim rynku, tak w całym kraju. Czuć nową Polskę. Wspólnie zwyciężymy – mówił na...

zobacz więcej

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięć lat. Według polskiej ordynacji do PE może startować osoba mająca czynne prawo wyborcze, która najpóźniej w dniu głosowania skończy 21 lat i od pięciu lat stale zamieszkuje na terytorium Polski lub innego państwa Unii. Z kolei głosować mogą pełnoletni polscy obywatele, a także obywatele Unii, którzy stale mieszkają w Polsce.

Kandydaci na europosłów, którzy mają polskie obywatelstwo, muszą składać oświadczenie lustracyjne (osoba, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, nie może kandydować).

Mandatu posła do PE nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora. Europoseł nie może być jednocześnie członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu; nie może też zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora, a więc z funkcją prezesa NBP, prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiT, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta lub z zatrudnieniem w administracji rządowej (nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej).


Mandatu również nie mogą piastować sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy służby cywilnej, funkcjonariusze policji i służby ochrony państwa.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.

źródło:

Zobacz więcej