RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Bank Światowy: dynamika PKB Polski w 2019 r. wyniesie 4 proc.

Prognozy na rok 2019, jak i na lata 2020-2021, są zgodne z tymi, które Bank Światowy opublikował w styczniu bieżącego roku (fot. Shutterstock/Bannafarsai_Stock)

W 2019 r. wzrost PKB Polski wyniesie 4,0 proc., w 2020 r. 3,6 procent, a w 2021 r. spowolni do 3,3 procent – przewiduje Bank Światowy. „Prognozy na rok 2019, jak i na lata 2020-2021, są zgodne z tymi, które Bank opublikował w styczniu bieżącego roku” – napisano w komunikacie BŚ.

MPiT: 4,6 proc. wzrostu PKB plasuje Polskę w czołówce krajów UE

4,6 proc. wzrostu PKB w IV kwartale 2018 r. to wynik, który plasuje Polskę w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego – wskazuje...

zobacz więcej

„Bank Światowy oczekuje, że w 2020 r. wzrost PKB wyniesie 3,6 procent, a w 2021 r. spowolni do 3,3 procent. Prognozy na rok 2019, jak i na lata 2020-2021, są zgodne z tymi, które Bank opublikował w styczniu bieżącego roku” – czytamy w piątkowym komunikacie.

Spodziewane spowolnienie w Polsce jest wynikiem osłabiającej się koniunktury na świecie oraz w strefie euro, która jest największym partnerem handlowym Polski – napisano.

W ocenie ekonomistów banku, wzrost gospodarczy w strefie euro spowolni w 2019 r. do 1,6 procent z 1,8 procent w roku ubiegłym, by w latach 2020-21 osiągnąć średnie tempo 1,4 procent.

„Planowane zwiększenie wydatków państwa na realizację programów socjalnych może przyspieszyć rozwój gospodarczy w Polsce, jednak kosztem wzrostu deficytu budżetowego, który w 2019 r. może wynieść 1,4 procent produktu krajowego brutto (PKB) wobec 0,5 procent w roku ubiegłym, zaś w 2020 r. 1,6 procent” – czytamy w komunikacie Banku Światowego. „Ten wciąż szybki na tle Europy wzrost będzie możliwy dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom, którym pomagają niskie stopy procentowe oraz dostępność środków europejskich - tak wynika z opublikowanego w piątek regionalnego raportu Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Europie i Azji Środkowej. Z drugiej strony, dynamikę polskiej gospodarki obniżać będzie spowolnienie na świecie, w tym także w strefie euro, oraz pogłębiające się trudności ze znalezieniem pracowników”– napisano w komunikacie BŚ.

źródło:
Zobacz więcej